Wij geloven in Zoetermeer! Ook in 2017

RSS icon linking to RSS overview

Minder oplopende schulden door digitale uitwisseling dankzij CU-SGP

Verwijsindex Schuldhulpverleningvrijdag 28 april 2017 20:45 De gemeente Zoetermeer heeft zich aangesloten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening. Dit na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie tijdens het voorjaarsdebat van 2016. Deze motie werd toen met steun van een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. lees verder

CU-SGP stemt onder voorwaarden in met verder onderzoek realiseren HOM

Holland Outlet Mallzaterdag 28 januari 2017 17:20 De ChristenUnie-SGP fractie heeft maandagavond 23 januari 2017 ingestemd met verder onderzoek naar de realisatie van de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer. Met 28 stemmen vóór en 11 stemmen tegen heeft een ruime raadsmeerderheid groen licht gegeven voor de volgende stap. lees verder

Terugblik op geslaagd mini-symposium Samen Werken

Foto mini-symposium Samen-Werken - foto van Jan van Es (27-10-2016)zaterdag 31 december 2016 18:52 In de Dutch Innovation Factory heeft de ChristenUnie-SGP fractie in samenwerking met het Beraad van Kerken in Zoetermeer en het CDA Zoetermeer eind oktober 2016 het mini-symposium ‘Samen-Werken’ gehouden. lees verder

Verslag van werkbezoek aan afval sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam

SUEZ logozaterdag 17 december 2016 12:58 Op 5 oktober jl. heeft raadslid Klaas Schra namens de ChristenUnie-SGP fractie deelgenomen aan een raadsbezoek aan de afval sorteerinstallatie van het bedrijf SUEZ in Rotterdam. SUEZ is de verwerker van het Zoetermeerse plastic, blik, en drankenkartons afval. lees verder

CU-SGP stelt vragen over taalregels voor bijstandsgerechtigden

Taalregels bijstanddonderdag 08 december 2016 07:45 De ChristenUnie-SGP fractie heeft vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de taalregels voor bijstandsgerechtigden. Aanleiding is een recente enquête van de NOS onder 170 gemeenten, waaruit blijkt dat de gemeentelijke inspanningen om het taalniveau te controleren sterk verschillen per gemeente. lees verder

Bijdrage André Bos namens CU-SGP aan najaarsdebat 2016

André Boswoensdag 30 november 2016 21:58 Tijdens het najaarsdebat heeft fractievoorzitter André Bos op maandagavond 31 oktober jl. aandacht gevraagd voor rommelplekken in de stad, de opvang van "verwarde mensen" en het project Centurion voor langdurig werklozen. Ook had de fractie complimenten voor de wethouders Taco Kuiper en Isabelle Vugs. lees verder

Francijn Brouwer terug als commissielid voor de CU-SGP Zoetermeer

Francijn Brouwerzaterdag 05 november 2016 11:54 De gemeenteraad van Zoetermeer heeft Francijn Brouwer afgelopen maandag 31 oktober 2016 benoemd tot commissielid (niet-raadslid) van de ChristenUnie-SGP fractie. lees verder

CU-SGP Zoetermeer medeorganisator mini-symposium Samen Werken

Uitnodiging mini-symposium Samen Werken - 1 (27-10-2016)dinsdag 25 oktober 2016 22:52 In samenwerking met de Zoetermeerse fracties van de ChristenUnie-SGP en het CDA organiseert het Beraad van Kerken dit jaar opnieuw een bijeenkomst over de zorg. Donderdagavond 27 oktober 2016 vindt dit mini-symposium met als titel ‘Samen Werken’ plaats in de Dutch Innovation Factory. lees verder

Forse impuls voor begeleiding langdurig werklozen na motie ChristenUnie-SGP en PvdA

Langdurig werklozenwoensdag 03 augustus 2016 22:37 De PvdA en ChristenUnie-SGP in de Zoetermeerse gemeenteraad zijn blij met het voornemen van wethouder Kuiper om de begeleiding van langdurig werklozen een forse impuls te geven. De partijen dienden vorig jaar een motie in die de wethouder opriep zich in te spannen om minder kansrijke bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. lees verder

Goede resultaten CU-SGP Zoetermeer tijdens Voorjaarsdebat 2016

Raadzaal Zoetermeerzaterdag 09 juli 2016 23:00 Op 20 en 27 juni 2016 werd in de raad in twee termijnen de voorjaarsnota besproken. Tijdens dit voorjaarsdebat zijn drie moties van de ChristenUnie-SGP aangenomen. Daarnaast heeft de fractie enkele belangrijke toezeggingen gekregen. De fractie is blij met het behaalde resultaat. lees verder

CU-SGP wil een attractief natuurbelevenispad realiseren in Zoetermeer

Natuurbelevenispadvrijdag 24 juni 2016 21:07 De ChristenUnie-SGP wil een attractief natuurbelevenispad realiseren in Zoetermeer. De fractie heeft hiervoor op 20 juni tijdens het voorjaarsdebat een motie ingediend met GroenLinks. lees verder

CU-SGP vraagt aandacht voor schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningwoensdag 22 juni 2016 20:52 De ChristenUnie-SGP fractie heeft op 20 juni tijdens het voorjaarsdebat aandacht gevraagd voor schuldhulpverlening in Zoetermeer. De fractie vraagt via moties het gemeentebestuur om geld vrij te maken voor het meldpunt EMMA en de gemeente Zoetermeer aan te sluiten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening. lees verder

Bijdrage André Bos namens CU-SGP aan voorjaarsdebat 2016

André Bosdinsdag 21 juni 2016 22:14 Tijdens het voorjaarsdebat afgelopen maandagavond 20 juni heeft fractievoorzitter André Bos onder andere aandacht gevraagd voor schuldhulpverlening, de activering van statushouders en de opvang en begeleiding van verwarde personen. lees verder

CU-SGP wil passende zorg voor verwarde mensen in Zoetermeer

Verwarde mensenzaterdag 18 juni 2016 20:55 Het aantal incidenten met verwarde personen is fors toegenomen in Zoetermeer. Ook de politie heeft er de handen vol aan. 'Er vallen gaten in ons zorgsysteem', concludeert André Bos, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. 'Deze mensen hebben zorg nodig en geen politiecel.' lees verder

CU-SGP stelt kritische vragen over "uitruk op maat" aanpak van de brandweer

Brandweerwoensdag 08 juni 2016 07:36 De ChristenUnie-SGP fractie heeft kritische vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de voorgenomen "uitruk op maat" aanpak van de brandweer in onze regio. De Veiligheidsregio Haaglanden, waar de Zoetermeerse brandweer onder valt, is voornemens om dit jaar te starten met de "uitruk op maat" aanpak. lees verder

Bijdrage ChristenUnie-SGP fractie aan Resultatendebat over 2015

André Bosdinsdag 07 juni 2016 20:11 Op maandagavond 30 mei 2016 vond in de gemeenteraad het Resultatendebat over 2015 plaats. Tijdens deze vergadering van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders door middel van de jaarstukken 2015 verantwoording afgelegd over het gevoerde bestuur in het voorbije jaar. De raadsfracties gaven deze avond hun mening over de jaarstukken. Hieronder de spreektekst van fractievoorzitter André Bos. lees verder

CU-SGP stelt vragen over uitvaarten op kosten van de gemeente

Uitvaart op kosten gemeentewoensdag 11 mei 2016 19:39 De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvaarten op kosten van de gemeente. lees verder

Verbeterkansen voor social return bij inkoop en aanbestedingen (SROI) gemeente Zoetermeer

SROIzaterdag 07 mei 2016 08:21 Het gemeentebestuur van Zoetermeer heeft een evaluatie uit laten voeren naar de social return van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. De ChristenUnie-SGP fractie had hier eerder via een motie toe opgeroepen. lees verder

CU-SGP stelt vragen over achterstand bij verduurzaming huurwoningen

Verduurzaming huurwoningenzaterdag 02 april 2016 20:51 De ChristenUnie-SGP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de achterstand bij de verduurzaming van huurwoning. Aanleiding is het rapport Verduurzaming Huursector van Bouwend Nederland, dat onlangs is uitgebracht. lees verder

Fractie krijgt antwoorden op vragen over begeleiding jonggehandicapten naar werk

Gehandicapte mandonderdag 31 maart 2016 22:54 Het gemeentebestuur heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen die de ChristenUnie-SGP fractie eerder heeft gesteld over de begeleiding van jonggehandicapten naar werk. De fractie had deze vragen gesteld omdat uit onderzoek naar voren was gekomen dat gemeenten grote steken laten vallen in deze begeleiding. lees verder