Moties

De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de volgende succesvolle moties ingediend, die via een meerderheid zijn aangenomen in de gemeenteraad van Zoetermeer:

Najaarsdebat november 2021
- Motie Sportieve activiteit voor jongeren (november 2021)

Voorjaarsdebat juni 2021
- Motie Buurtgezinnen (juni 2021)
- Motie Containertuintjes (juni 2021)

Najaarsdebat november 2020
- Motie Burgervoogd (november 2020)
- Motie Transparante potjes (november 2020)

Najaarsdebat november 2018
- Motie Klimaatdoelstelling als banenmotor (november 2018)
- Motie Social coins (november 2018)
- Motie Solliciteren en schulden (november 2018)

Voorjaarsdebat juni 2018
- Motie Hoe gaat het met de publieksbalie? (juni 2018)
- Motie Ondertekening Handvest voor Compassie (juni 2018)

---

In de raadsperiode van maart 2014 t/m maart 2018 heeft de ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer de volgende succesvolle moties ingediend, die via een meerderheid zijn aangenomen in de gemeenteraad van Zoetermeer:

Najaarsdebat november 2017
- Motie Zoetermeer Smart City (november 2017)
- Motie Softdrugs gebruik jongeren onder de 18 jaar (november 2017)
- Motie Meer pleegzorg in Zoetermeer (november 2017)
- Motie Pilot gegevensuitwisseling tussen de gemeente Zoetermeer en het BKR (november 2017)
- Motie Aanpak eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer (november 2017)
- Motie Cameratoezicht in De Dorpsstraat (november 2017)

Voorjaarsdebat juni 2017
- Motie Investeren in gezinnen (juni 2017)
- Motie Schulden overnemen van multiprobleemgezinnen (juni 2017)
- Motie Pilot met overnemen schulden van jongeren (juni 2017)

Voorjaarsdebat juni 2016:
- Motie Project EMMA, Eerder Melden, Minder Achterstanden (juni 2016)
- Motie Ontsluiting data gemeentelijke schuldhulpverlening (juni 2016)
- Motie Bevorderen recreatie in openbaar gebied (juni 2016)

Najaarsdebat november 2015:
-  Motie Ambitie energieneutraal naar 2030 (nov. 2015)
-  Motie Onderzoek naar mogelijk hergebruik afval (nov. 2015)
-  Motie Evaluatie SROI van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (nov. 2015)
-  Motie Open Dag voor leegstaande bedrijfspanden (nov. 2015)
-  Motie Instellen proef communicatie via WhatsApp (nov. 2015)
-  Motie Vrij blok reserveren in commissievergadering (nov. 2015)

Voorjaarsdebat juni 2015:
-  Motie Ambities van digitalisering (juni 2015)
-  Motie Impuls bijstandsgerechtigden helpen aan een baan (juni 2015)

Najaarsdebat november 2014:
-  Motie Gun het Stadsmuseum en Terra ook een plaats in het stadhuis (nov. 2014)
-  Motie Warmer welkom (nov. 2014)
-  Motie Gast van de raad 2.0 (nov. 2014)

Voorjaarsdebat juni 2014:
-  Motie Opstart pilotproject energienotaloze particuliere woningen in Zoetermeer (juni 2014)
-  Motie Aanbeveling tot nauwe samenwerking WMO met de Veiligheidsregio (juni 2014)
-  Motie Matching vrijwilligersvacatures en werkzoekende (juni 2014)
-  Motie Uitwerken tegenprestatie bijstandsgerechtigden (juni 2014)