Je veilig voelen op straat én thuis

politiemaandag 24 april 2023 20:14

In de kadernota Veiligheid is terecht veel aandacht voor veiligheid op straat. Je veilig voelen in je eigen stad moet de normaalste zaak van de wereld zijn. ChristenUnie-SGP Zoetermeer heeft daar een belangrijk aandachtspunt aan toegevoegd: dat je je ook thuis veilig moet voelen.

Dat was de inhoud van het amendement van ChristenUnie-SGP Zoetermeer. Een amendement is een voorstel tot toevoeging van een voorstel. In dit geval over het nieuwe veiligheidsbeleid in de stad. Dat plan kwam met een stevige onderbouwing en op sommige plekken ook met zorgwekkende cijfers. Zo is het aantal incidenten met verwarde personen het afgelopen jaar gestegen met 20%.

Een ander cijfers steeg daar nog bovenuit. Zo bleken er 56% meer meldingen van huiselijk geweld te zijn geweest. Een toename waar we echt van schrikken. Reden om direct in te grijpen. Een amendement om Zorg en Veiligheid ook op te nemen als speerpunt werd door een meerderheid gesteund. Niet voor niets heeft ook de politie in Zoetermeer dit opgenomen als speerpunt voor de komende 4 jaar.

De ChristenUnie-SGP ondersteunt hiermee de aanpak tegen huiselijk geweld.

 

« Terug