Politieke vragen

De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de volgende politieke vragen gesteld aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer:

Schriftelijke vragen over flitsbezorging (februari 2022), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over de vraag of Zoetermeer een kerkenvisie heeft (januari 2022), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over meer ondersteuning voedselbanken (oktober 2020), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Deze schriftelijke vragen zijn opgesteld en ingediend in samenwerking met de Zoetermeerse fractie van het CDA.

Schriftelijke vragen over hulp voor de stad (april 2020) met bijbehorende bijlage, inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Deze schriftelijke vragen zijn opgesteld en ingediend in samenwerking met alle fracties in de gemeenteraad van Zoetermeer.

Schriftelijke vragen over de (verkeers)veiligheid bij IKC De Vijverburgh (februari 2020), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Deze schriftelijke vragen zijn opgesteld en ingediend in samenwerking met de Zoetermeerse fracties van de PvdA en de VVD.

Schriftelijke vragen over de schending van de geheimhoudingsplicht door het college (januari 2020), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Deze schriftelijke vragen zijn opgesteld en ingediend in samenwerking met de Zoetermeerse fractie van de PvdA en Zó! Zoetermeer.

Schriftelijke vragen over de financiële onhaalbaarheid van sociale nieuwbouwprojecten (februari 2019), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over de veiligheid van parkeergarages in Zoetermeer (september 2018), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over het bewust tegenwerken door de Fiscus van gedupeerde ouders inzake kinderopvang De Parel (september 2018), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

---

In de raadsperiode van maart 2014 t/m maart 2018 heeft de ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer de volgende politieke vragen gesteld aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer:

Schriftelijke vragen over het programma 'Kinderen uit de knel' (juli 2017), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over kinderen in de pleegzorg in de knel vanaf hun achttiende (januari 2017), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur.

Schriftelijke vragen over huisvesting WeZoDo (december 2016), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. WeZoDo staat voor de Zoetermeerse Stichting Welzijn & Zorg Doven. Deze schriftelijke vragen zijn opgesteld en ingediend samen met de gemeenteraadsfracties van D66, VVD, LHN, PvdA, CDA, SP, GroenLinks, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit.

Schriftelijke vragen over taalregels voor bijstandsgerechtigden (december 2016), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over "uitruk op maat" bij de brandweer (juni 2016), inclusief de antwoorden van het gemeentebestuur. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over eenzame uitvaarten op kosten van de gemeente (mei 2016), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over achterstand bij verduurzaming huurwoningen (maart 2016), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over begeleiding gemeente Zoetermeer van jonggehandicapten naar werk (januari 2016), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over fietsenstallingen bij vernieuwd winkelcentrum Rokkeveen (december 2015), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen met CDA Zoetermeer over onveilig delen gegevens kinderen in jeugdzorg (november 2015), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over zorgmijders in de jeugd-ggz (maart 2015), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over dreigende sluiting V&D Zoetermeer (februari 2015), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen met CDA Zoetermeer over situatie brandweervrijwilligers in Zoetermeer (januari 2015), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorend artikel op onze website.

Schriftelijke vragen over mantelzorg ten behoeve van inwonende ouders (april 2014), inclusief antwoorden gemeentebestuur onderaan het document. Zie ook bijbehorende artikel op onze website.