Onze bijdrage aan het Resultatendebat: er liggen magere jaren voor ons

rickklimaat.pngdinsdag 18 juni 2024 19:20

In het Resultatendebat ging raadslid Rick van Rumpt in op de magere financiële jaren die voor ons liggen. De ChristenUnie-SGP ziet dat vooruitlopend op deze zorgelijke situatie de gemeente wel veel dossiers heeft opgepakt.

Vooruitzien komen we ook in Bijbel tegen. Rick vertelde erover in zijn eerste termijn voor de ChristenUnie-SGP in het Resultatendebat.  

"Misschien heeft u wel eens gehoord van het Bijbelse verhaal over Jozef. Door allerlei omstandigheden is Jozef geheel onterecht in een gevangenis in Egypte terecht gekomen. Nu heeft Jozef van God een bijzondere gave gekregen, hij kan namelijk dromen uitleggen. Als Jozef twee jaar in de gevangenis zit droomt de Farao van Egypte een droom waarin hij eerst 7 magere koeien 7 vette koeien op ziet eten.

In een tweede droom ziet de farao 7 dunne korenaren 7 dikke korenaren opeten. Geen enkele wijze of geleerde uit Egypte kan de dromen aan Farao uitleggen, maar Jozef weet de betekenis van de dromen wel. De droom betekent dat er eerst 7 vette/rijke jaren zullen komen en er vervolgens 7 magere/arme jaren zullen volgen. Jozef geeft de Farao daarbij het advies om in de 7 rijke jaren een gedeelte van de inkomsten en oogst opzij te zetten, zodat ze deze kunnen gebruiken in de 7 moeilijke jaren. 

De Farao is Jozef zeer dankbaar en maakt hem onderkoning met de taak dit plan uit te voeren. 

Magere jaren komen eraan

Als wij kijken naar onze eigen financiële situatie dan lijkt het erop dat wij nog in de rijke jaren zitten, maar dat er een tijd van magere jaren voor ons liggen.  
Als we naar het financiële resultaat van 2023 kijken (een plus van 10miljoen), maar ook naar de resultaten van de jaren ervoor (2022 een plus van 30 miljoen & in 2021 een plus van 15 miljoen), dan zou je haast denken dat de wethouder van Financiën naar de wijze Jozef heeft gekeken en alvast wat geld gespaard heeft voor de magere jaren.  

Toch moeten we denk ik met elkaar concluderen dat het ‘sparen’ niet bewust gebeurt. Er zit namelijk nog steeds een groot verschil tussen de begroting en het resultaat. Tijdens het resultatendebat in 2023 hadden wij het al over het voorkomen van onderbesteding en het realistischer begroten. We zijn blij om te zien dat er in 2023 goede stappen gezet zijn, maar er is ook nog zeker ruimte voor verbetering. 

Kwijtscheldingsnorm en giftendrempel

Als we de jaarstukken lezen zijn we blij dat we op veel onderdelen samen deden wat nodig was. Dan denken wij bijvoorbeeld aan het verhogen van de kwijtscheldingsnorm van de gemeentelijke belastingen en het verhogen van de giftendrempel. Omzien naar onze naaste is een kernwaarde voor onze fractie waarop je, naar onze mening, moet investeren en niet bezuinigen. We zullen hierop ook terugkomen in het komende voorjaarsdebat. 

Inzet op veiligheid

We hebben in 2023 ook mooie stappen gezet in andere dossiers. Bijvoorbeeld veiligheid, waar het gevoel van veiligheid weer gestegen is in Zoetermeer. Maar we denken ook aan de inrichting van onze stad; We hebben bijna onze doelstelling van 700 woningen gehaald, we hebben goede stappen gezet in het programma binnenstad en we zijn aan de slag gegaan met de wijkaanpak Meerzicht. 
 
Naast mooie stappen zijn er uiteraard ook punten van zorg. Zo blijven wij ons grote zorgen maken over de enorme stijgende kosten bij de specialistische jeugdhulp. Ook in 2023 was de kostenoverschrijding enorm. Tegelijkertijd willen wij onze waardering en steun uitspreken richting de wethouder hoe zij bovenop dit zeer moeilijke dossier zit. 

Extra gezinshuizen?

Ook zijn er zaken waarvan wij ons afvragen of we inderdaad nog samen doen wat nodig is omdat we daar niets over terugvinden in de jaarstukken; 
Dan denken wij bijvoorbeeld aan het vergroten van de beschikbaarheid van gezinshuizen. Wethouder, hoe staat het hiermee?  
En hoe staat het met de huizen van de wijk? We lezen alleen maar dat er nog geen besluit is genomen, maar zijn er wel stappen ondernomen? 

Ook vragen wij ons af hoe het staat met het mogelijk maken van het opladen van elektrische auto’s bij je eigen woning. We zouden mogelijk de concessie openbreken om dit mogelijk te maken. Zijn hier stappen op ondernomen? 
 
Ten slotte willen wij ook waardering uitspreken naar alle ambtenaren voor hun inzet in onze mooie stad. Er is ook in 2023 ontzettend veel werk verzet met vaak te weinig personeel, dank daarvoor. 

Vertrouw op God

Afsluitend wil ik nog even terugkomen op Jozef waar ik mijn bijdrage mee begon. Jozef is een heel succesvolle onderkoning geweest en dat kwam omdat hij zijn vertrouwen op God stelde. De wijsheid die hij had, was wijsheid die hij van God gekregen had. Die wijsheid wensen we het college, de ambtenaren en de raad van harte toe. "

« Terug