Bestuur ChristenUnie

Voorzitter: Karen Spruijt - de Gelder
Secretaris: Dirk Verboom
Penningmeester: Rengert de Gier
Algemeen bestuurslid: Hilde van Leenen
Algemeen bestuurslid: Rebekka van der Sluys

BestuurChristenunieZoetermeer.jpg
van links naar rechts: Rengert, Dirk, Hilde, Karen en Rebekka


Doneer!

u kunt uw gift overmaken op IBAN NL18INGB0004 7628 81 tnv ChristenUnie Zoetermeer. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over onze ANBI-status kunt u hier vinden.

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. U kunt zich aanmelden als lid en via onze secretaris kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.

Bezoek ook de website van onze collega's van de ChristenUnie in het provinciebestuur, en de collega's van de SGP in Zuid-Holland. Daarnaast kunt u contact opnemen met het partijbureau van de SGP en het partijbureau van de ChristenUnie.