Harde conclusies in onderzoeksrapport Nelson Mandelabrug

Nelson Mandelabrugmaandag 25 maart 2024 20:14

Tekst: Rick van Rumpt

Eind 2022 werden we plotseling geconfronteerd met het alarmerende nieuws dat de Nelson Mandelabrug onmiddellijk moest worden gesloten vanwege mogelijk instortingsgevaar. Door een indrukwekkende inspanning is het gelukt om de brug tijdens de feestdagen gedeeltelijk te demonteren, waarna er een tijdelijk brugdeel is geïnstalleerd.

Deze onverwachte situatie riep talrijke vragen op over de oorzaak van deze situatie. Om inzicht te krijgen in de gebeurtenissen en belangrijke lessen te trekken, is er een onderzoek uitgevoerd. Aan het begin van dit jaar hebben we het onderzoeksrapport ontvangen en de daarin getrokken conclusies waren niet mals.

Uit het rapport kwam naar voren dat reeds in 2007 bekend was dat de brug scheuren vertoonde. Gemeenteambtenaren oordeelden echter dat deze niet direct actie vereisten, gebaseerd op een technische risicobeoordeling die geen rekening hield met een bredere, bestuurlijke risico-inschatting.

Bovendien was het vastleggen van gegevens ondermaats en met het vertrek van bepaalde ambtenaren verdween ook waardevolle kennis. Belangrijke informatie bleef binnen de ambtelijke kringen, zonder dat het college van B&W werd ingelicht over de staat van de brug.

Ondanks meerdere onderzoeken na 2007, die allemaal de scheurvorming bevestigden en opriepen tot actie, werd er met geen van de rapporten iets gedaan tot november 2022. Toen kwam er een rapport met de duidelijke boodschap: NIET VEILIG. Hoewel de inhoud niet wezenlijk verschilde van eerdere rapporten, was de toon beslist anders.

Nadat de wethouder over dit rapport werd geïnformeerd, volgden de acties elkaar snel op, met de sluiting en gedeeltelijke ontmanteling van de brug als gevolg. Het is bewonderenswaardig om in het rapport te lezen welke enorme inzet en moeilijke beslissingen er in die korte tijd genomen zijn. Onze dank is dan ook groot richting alle betrokkenen voor het handelen in december 2022!

Volgens de onderzoekers biedt deze casus waardevolle lessen, zoals het belang van een gedegen kennis- en informatiemanagement en een ambtelijke afweging van bestuurlijke risico's. Als fractie staan wij achter de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Wel plaatsen wij kanttekeningen bij het onderzoek, aangezien er niet gesproken is met voormalige wethouders en raadsleden en omdat bepaalde gebeurtenissen in de tijdlijn ontbreken. Deze informatie was essentieel voor een volledig beeld van de situatie.

De conclusies en lessen uit het rapport vragen om een nieuwe denk- en werkwijze binnen de organisatie. Het college werkt nu aan een ontwikkelplan en wij vertrouwen erop dat dit zal leiden tot een verbetering van het niveau van kennis en kunde binnen de organisatie. Laten wij dit zien als een kostbare les die leidt tot een cultuurverandering in de organisatie!

« Terug