Jos Douma: Goed beheer van het water brengt keuzes

jos2.pngdinsdag 07 maart 2023 18:58

Jos Douma staat op nummer 15 voor de Waterschapsverkiezingen voor Rijnland. Een goede afweging voor boeren, burgers, bedrijven en biodiversiteit is essentieel voor de komende jaren. Ontdek alle standpunten van Jos!

Wat vind je het mooiste plekje in Zuid-Holland (aan of bij het water)?
De Nieuwe Driemanspolder heeft een prachtig Nederlands landschap. Nu, in de winter, is het er rustig, maar straks komen de trekvogels en dan blijft er een groot aantal voor de voortplanting.

Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. Ik wandel er graag met de hond. En in de aansluiting op andere gebieden als het Buytenpark en het Westerpark (en verder) zie je de rijkdom van het groen rond Zoetermeer.

Wat is je motivatie om je kandidaat te stellen voor de waterschapverkiezingen?
In de eerste plaats het verlengde van zojuist: Er zit soms spanning tussen waterbeheer, recreatie en natuurbeheer. Normaal gesproken gaat dat prima samen, maar goed beheer van het water brengt keuzes: de polder is ook een piek berging, dus het kan gebeuren dat de polder voor kortere of langere tijd onder water moet worden gezet.

Daarnaast is het waterschapsbestuur iets onbekends en dat trekt me aan, het maakt me nieuwsgierig.

Het verkiezingsprogramma is vrij uitgebreid en bevat veel speerpunten. Wat is volgens jou het meest nodig in het waterschap (3 punten)?
1. Goede afweging van de belangen van alle bewoners en gebruikers. En daaronder vallen alle B’s: boeren, burgers, biodiversiteit en bedrijven.
2. Zuiver water, niet alleen het drinkwater, maar ook het afvalwater en oppervlaktewater.
3. Kostenbewustzijn, niet alleen in termen van geld, maar ook wat betreft duurzaamheid. Zelfs in Nederland is water schaars, het zuiveren kost energie, net als het pompen.

Wie is de lijsttrekker? En op welke plek sta jij?
René Roorda uit Hillegom. Lees eens zijn blog op de site van de ChristenUnie Rijnland. Hij woont in de bollenstreek, nog net in Zuid-Holland, maar wist je dat het Hoogheemraadschap Rijnland zich uitstrekt tot aan het Noordzeekanaal? Ik sta op nr. 14.

Wat zouden mensen zich eens af moeten vragen al het gaat om water?
Waar komt jouw drinkwater vandaan en wat was er nodig om het bij je te krijgen? En wat gebeurt er allemaal met het water dat je wegspoelt- binnen en buitenshuis?

Heb jij je wel eens afgevraagd wat de juiste waterstand is in de sloten buiten Zoetermeer en in alle watergangen en vijvers in Zoetermeer. En welke belangen gemoeid zijn met die waterstand?

Welke les uit de Bijbel zouden we nu als inspiratie kunnen gebruiken als het gaat om water?
De wijze lessen die de Bijbel ons geeft zijn voor heel ons leven en liggen soms erg voor de hand, maar kunnen tegelijkertijd confronterend zijn. Er wordt nu veel gesproken over een Europese regel om een smalle strook van weiden en akkerland langs de slootkant niet te bemesten.

Het Joodse volk kreeg o.a. de instructie de kanten van akkers niet te oogsten, maar het gewas daar te laten aan armen en vreemdelingen. Zo werd in de nood van die kwetsbaren voorzien (denk aan het verhaal van de vreemdeling Ruth die graan dat langs de akker was blijven liggen, mocht rapen). Je zou de Europese maatregel daarmee kunnen vergelijken. We beperken ons om in de behoeften van natuur en water te voorzien.

« Terug