Klaas Schra: Bijbelse opdracht om de aarde te bewerken en bewaren

klaas.pngdinsdag 07 maart 2023 19:07

Klaas Schra staat op nummer 14 voor de ChristenUnie-SGP lijst voor Rijnland. Alleen goed waterbeheer maken werken, wonen en recreëren mogelijk, vindt Klaas. Ontdek zijn standpunten en motivatie!

“Wij wonen tegenover een waterberging. Nu is het een mooi park maar het geeft wel de noodzaak aan. Als waterschap moeten we altijd alert blijven op nieuwe ontwikkelingen. Bewustwording bij inwoners van ons lage gebied hoort daarbij.

Samen moeten we als rentmeesters de aarde goed achterlaten. Hierbij is ook zeker een belangrijke taak voor het waterschap weggelegd.”

Hoe ziet het bestuur van het waterschap Rijnland eruit?
In het hoogheemraadschap werkt de ChristenUnie samen met de SGP.
Nr. 1 is René Roorda uit Hillegom
Nr. 14 op de lijst ben ik.

Wat wil de ChristenUnie-SGP Rijnland?
De ChristenUnie-SGP Rijnland wil invulling geven aan de Bijbelse opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren. Alleen goed waterbeleid en -beheer maken wonen, werken en recreëren in Rijnland mogelijk. Veilig, voldoende en schoon water vormen de basis voor een duurzame inrichting van onze leefomgeving.

« Terug

Reacties op 'Klaas Schra: Bijbelse opdracht om de aarde te bewerken en bewaren'

Makkink, R. (Rob) [914545]
Geplaatst op: 13-03-2023 11:53
Goede morgen Klaas Schra

In verband met de energietransitie wil ik in de wijk graag gebruik maken van ons hemelwater, hoe?
a. verzamelen van ons hemelwater wat van het dak, komt, afkoppelen van het hemelwater riool, hergebruik voor in huis, tuin, warmteopslag?
b. in de wijk meer opslag, hergebruik van warmte uit het water, WTW, netwerk? Volgens mij liggen daar kansen, nu geeft de RIS aan doe maar een warmtepomp voor de particulieren woningen in de wijk Palenstein te Zoetermeer.
Vertrouwen en succes toegewenst met de verkiezingen en goed rentmeester schap is echt nodig! vr. groet Rob Makkink,
Zoetermeer
Tel.: 06-27062230

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.