Werkbezoeken

De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de volgende werkbezoeken afgelegd:
-  Woensdag 22 december 2021 hebben raadslid Francijn Brouwer en commissielid Rick van Rumpt als blijk van waardering kaarsen en kaarten gebracht bij thuiszorg-teams van Buurtzorg en Vierstroom in Zoetermeer
-  Donderdag 24 december 2020 hebben onze raadsleden Francijn Brouwer en Arco Weening als blijk van waardering kaarsen en kaarten gebracht bij de woonzorgcentra De Morgenster en de Floriadehof in Zoetermeer
-  Francijn Brouwer aan Sociaal Werkbedrijf DSW in Zoetermeer (februari 2019)
-  Arco Weening aan Karate- en Budoschool Kai Sei in Zoetermeer (februari 2019)
-  Lennert Hut aan Atletiek en Recreatie Vereniging (ARV) Ilion in Zoetermeer (januari 2019)
-  Arco Weening aan de Al-Qibla Moskee aan het Kerkenbos in Zoetermeer (december 2018)
-  Arco Weening aan de Oranje Moskee aan de Schoolstraat in Zoetermeer (november 2018)
-  Arco Weening als Ambassadeur voor de Vrede in Zoetermeer aan een bijeenkomst van het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) voor de ondertekening van het Handvest voor Compassie (september 2018)
-  Francijn Brouwer en Arco Weening aan de speeddate ontbijtsessie bij Humanitas Zoetermeer (maart 2018)

---

In de raadsperiode van maart 2014 t/m maart 2018 heeft de ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer de volgende werkbezoeken afgelegd:
-  André Bos aan 't Schuurtje van Vincentius in Zoetermeer (maart 2018)
-  André Bos aan het coordinatorenoverleg van SchuldHulpMaatje in Zoetermeer (februari 2018)
-  André Bos aan de snuffelmarkt Pelgrimshoeve in Zoetermeer (februari 2018)
-  André Bos aan het wijkrestaurant in woonzorgcentrum Albrandwaard in Zoetermeer (februari 2018)
-  Arco Weening aan Hospice Zoetermeer (februari 2018)
-  Lennert Hut aan kledingbank MEVE! in Zoetermeer (februari 2018)
-  André Bos en Arco Weening aan de activiteit Thuisadministratie van Humanitas Zoetermeer (januari 2018)
-  André Bos, Klaas Schra, Arco Weening, Lennert Hut, Francijn Brouwer en Hilde van Leenen aan de Voedselbank Zoetermeer (januari 2018)
-  Hilde van Leenen aan de snuffelmarkt Pelgrimshoeve in Zoetermeer (januari 2018)
-  Arco Weening aan de ontmoetingsplek Halte 2717 in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer (december 2017)
-  André Bos aan de Bibliotheek Zoetermeer (december 2017)
-  André Bos aan kerkgenootschap Parousia Zoetermeer (november 2017)
-  André Bos aan pioniersplek De Pelgrim in Zoetermeer (november 2017)
-  Klaas Schra aan cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer (oktober 2017)
-  André Bos aan jeugdhonk Just a Break in Zoetermeer (oktober 2017)
-  Arco Weening heeft deelgenomen aan een gespreksavond van het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) (september 2017)
-  André Bos aan het Meerpunt Centrum voor Jeugd en Gezin in Zoetermeer (mei 2017)
-  Francijn Brouwer aan de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in het woonzorgcomplex Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer (december 2016)
-  Francijn Brouwer heeft deelgenomen aan het werkontbijt voor Zoetermeerse gemeenteraadsleden van het Sociaal Werkbedrijf DSW (november 2016)
Klaas Schra met andere raadsleden naar de afval sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam (oktober 2016)
-  Klaas Schra, Alexander Bruin en Marieke Janse hebben de Zuid-Hollandse SGP - ChristenUnie Statenfractie ontvangen voor een werkbezoek aan Zoetermeer (maart 2016)
-  André Bos en Liesbeth Bron naar Fundis in Gouda, moedermaatschappij van Vierstroom Zoetermeer (oktober 2015)
-  André Bos, Marieke Janse en Alexander Bruin naar Halte2717 (augustus 2015)
-  Klaas Schra en André Bos met CDA Zoetermeer naar De Hoop in Dordrecht (maart 2015)
-  André Bos naar mantelzorgwoning in Zoetermeer (januari 2015)
-  Liesbeth Bron naar Stadsmuseum Zoetermeer (november 2014)
-  Fractie naar activiteit Stichting Present Zoetermeer (september 2014)
-  André Bos en Lennert Hut naar Humanitas Zoetermeer (maart 2014)
-  De fractie is vaste deelnemer aan overleggen van het Beraad van Kerken Zoetermeer (doorlopend)

In de raadsperiode van maart 2014 t/m maart 2018 hebben we tijdens fractievergaderingen gesproken met de volgende personen / organisaties:
-  De bestuursleden Koos Graniewski en Hans Bonnet van Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) Zoetermeer (februari 2018)
-  Coördinator Jan de Vries van SchuldHulpMaatje Zoetermeer (april 2017)
-  De leden Frits Bakker en Margaretha Bakker van de Samenspraakgroep Zoetermeer (september 2015)
-  Burgemeester Charlie Aptroot van de gemeente Zoetermeer (september 2015)
-  Coördinator Ruud Montagne van VluchtelingenWerk Zoetermeer (mei 2015)
-  Coördinator Jan de Vries van SchuldHulpMaatje Zoetermeer (maart 2015)
-  De bestuursleden Gerard Zijlstra en Nell Tazelaar van Greg & Baud Productions Zoetermeer (januari 2015)
-  De bestuursleden Koos Graniewski en Leen van Veen van Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) Zoetermeer (december 2014)
-  Directeur Ton Sandfort van het CKC Zoetermeer