De CU-SGP fractie

De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer is actief in de volgende samenstelling:

Fractie ChristenUnie-SGP Zoetermeer
Van links naar rechts, achterste rij: fractiemedewerkers Alexander Bruin en Marieke Janse (inmiddels niet meer actief voor de fractie en opgevolgd door Jeanette Verwoerd, [staat niet op deze foto]), commissieleden Francijn Brouwer, André Stam (inmiddels niet meer actief voor de fractie en opgevolgd door Arco Weening, [staat niet op deze foto]) en Lennert Hut; voorste rij: fractievoorzitter André Bos en raadslid Klaas Schra. Volg de fractie ook via Facebook en Twitter.


André Bos

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Zoetermeer
Rhoonstraat 9
2729 GT  Zoetermeer
Tel: (079) 319 08 42
E-mail: andrebos@raadzoetermeer.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andre-bos-97ba296/
Twitter: www.twitter.com/AndreALBos

Ik ben André Bos. Vanaf mijn geboorte woon ik in Zoetermeer. Eerst in het Oude Dorp, daarna in Rokkeveen en nu in Oosterheem. Samen met mijn vrouw, zoon Ruben en dochters Roos en Jasmijn hebben we het hier goed naar ons zin. We behoren tot de Protestantse Gemeente Zoetermeer en zijn lid van de Oosterkerk. In het dagelijks leven ben ik als Business Proces Manager werkzaam bij FESTO Nederland. Ik heb HBO bedrijfseconomie in deeltijd gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en daarna HOFAM controllersopleiding bij Nive. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn kinderen naar de voetbalvereniging of naar de paardenmanege. Als er nog tijd over is pak ik de racefiets en ga ik het groene hart in.

In de periode 2006-2010 ben ik voor de ChristenUnie politiek actief geweest als commissielid. Sinds 2011 ben ik raadslid. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ben ik gekozen als lijsttrekker. Een eervolle opdracht die ik met beide handen heb aangenomen. Met de verkiezingen hebben we twee raadszetel gewonnen. Samen met drie commissieleden en twee fractiemedewerkers hebben we een dynamisch team dat op elkaar ingespeeld is. Onze partij is stabiel en betrouwbaar. Mensen die hun baan verloren hebben, getroffen zijn door bezuinigingen, chronisch ziek of alleenstaande zijn kunnen op ons rekenen. De economische vooruitzichten zijn positief, maar dat betekent niet dat iedereen daar direct van profiteert. Wij willen ons inzetten voor die mensen die tussen wal en schip zijn of dreigen te raken. Ondernemers die willen starten in Zoetermeer of willen uitbreiden verdienen de volle ondersteuning van de gemeente. Samen met een sterk lokaal bedrijfsleven kunnen we slagen maken met de werkloosheidsaanpak, en kunnen we banen creëren voor mensen met een beperking. In en buiten de raad wil ik het profiel van onze partij naar voren brengen. Speerpunten daarbij zijn samenwerken, het omzien naar onze medemens, aandacht voor hardwerkende en hardzorgende mensen, ruimte geven voor ondernemerschap en een overheid die rechtvaardig handelt.


Klaas Schra
Raadslid
Voorweg 224
2716 NL  Zoetermeer
Tel: (079) 351 69 10
E-mail: klaasschra@raadzoetermeer.nl

"Ik ben sinds 1977, met veel genoegen, inwoner van Zoetermeer en woon al vele jaren met vrouw en kinderen aan de Voorweg, uitkijkend op Snowworld, het Buytenpark en aan de voorzijde op de Nieuwe Driemanspolder. Nadat ik de LTS, MTS en HTS in Zwolle gedaan had ging ik Bouwkunde studeren aan de TU in Delft. Omdat ik geen kamer kon krijgen in Delft was het mijn bedoeling om even in Zoetermeer te gaan wonen, maar het liep allemaal een beetje anders. Ik leerde iemand kennen die nu al meer dan 25 jaar mijn vrouw is.

Mijn bestuurlijke ervaring: Ik was 6 jaar voorzitter van de ouderraad van de Kon. Wilhelminaschool, de oudste school in Zoetermeer, zat 12 jaar in het bestuur van de VCOZ, was erelid. Sinds maart 2002 zit ik in de gemeenteraad en de raadsperiode daarvoor was ik meelezer. Het raadswerk en wat daarbij hoort vind ik erg leuk werk. Wat de commissies betreft, ik ben lid van de commissie Ruimte en voorzitter van de commissie Samenleving. Ik was in 2003 tevens voorzitter van de raadsenquêtecommissie die onderzoek deed naar het Diftardebâcle. Ook mag vermeld worden dat ik in 2003 door de Haagse Courant verkozen werd tot Zoetermeers politicus van het jaar.

In het dagelijks leven houd ik me bezig met bouwen en alles wat daarmee te maken heeft en werk ik als zelfstandige onder de naam Schra Architectuur & Bouwservice."

Arco Weening
Lijsttrekker SGP
Commissielid niet-raadslid
Telefoon: 06-2869 2939
Twitter @ArcoWeening

Geboren en getogen in Zoetermeer vind ik het belangrijk om me in te zetten voor deze stad en haar inwoners. Ik wil dit doen vanuit Bijbels perspectief. Als vader van vier kinderen besef je steeds meer het belang van een veilige omgeving om te wonen, te bewegen en te ontspannen.
Met mijn gezin ben ik lid van de Hervormde Morgenstergemeente, alwaar ik ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het college van kerkrentmeesters ben. Opgeleid als accountant ben ik in het dagelijks leven manager Bedrijfsvoering & Control van een christelijke zorginstelling in Den Haag.


Lennert Hut
Commissielid niet-raadslid
E-mail:
lennerthut@raadzoetermeer.nl
Twitter: www.twitter.com/LennertHut
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lennerthut/

'Ik ben Lennert Hut, Zoetermeerder vanaf geboorte en lid van Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde. Ik ben getrouwd en ben vader van een zoon. Voor groothandel Langerak de Jong in Zoetermeer verzorg ik de online marketing.

Mijn eerste contact met de ChristenUnie-SGP legde ik als journalist voor de Haagsche Courant en ZFM. Sinds enkele jaren ben ik meer werkzaam in online communicatie,en dat bood mij de gelegenheid om 'over te stappen' naar de andere kant en lid te worden van de ChristenUnie. Ik ben commissielid en sta daarnaast de fractie bij met het communicatiebeleid, uitvoering en vormgeving, en niet te vergeten social media. Binnen de ChristenUnie-SGP heb ik grote interesse in Zoetermeerse Zaken in de breedste zin van woord; bijvoorbeeld openbare ruimte, zorg en welzijn, cultuur, natuur en duurzaamheid.

Buiten de fractie vermaak ik mij in de stad op voetbalvelden en op de racefiets. Als het even kan pak ik in het voorjaar een Belgische klassieker mee en op vakantie gaat steevast mijn fiets mee. Francijn Brouwer
Commissielid niet-raadslid
E-mail: francijnbrouwer@raadzoetermeer.nl
Telefoon: 079 321 33 30
Twitter: @FrancijnBrouwer


Ik ben Francijn Brouwer-Weemhoff. Sinds 2006 woon ik in Zoetermeer, in Meerzicht, samen met mijn man Martijn, en met onze vier kinderen, van wie de laatste in Zoetermeer is geboren. We zijn actieve leden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "Het Kompas".

Mijn geboortejaar is 1977. Na het VWO heb ik het basisjaar van de Evangelische Hogeschool gedaan, gevolgd door een opleiding tot "Management Assistent". Mijn politieke leven begon in Enschede, waar ik bestuurslid was van de plaatselijke ChristenUnie-kiesvereniging. In die functie heb ik onder andere de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen gecoordineerd. In 2007 heb ik me aangesloten bij de Zoetermeerse ChristenUnie-SGP fractie, eerst als fractieondersteuner, en vanaf 2010 als commissielid. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ben ik er een poosje tussenuit geweest, maar in oktober 2016 heb ik de draad weer opgepakt als commissielid.

Het boeit me om bezig te zijn met het raakvlak van politiek en geloof en hoe je je overtuiging een praktische plek geeft in het leven van alledag. Als christen-politicus zoek je de eer van God en het goede voor de stad, ook als je praat over verordeningen, subsidies en rapporten.


Jeanette Verwoerd

Fractieassistente

Ik ben Jeanette Verwoerd. Ik ben lid van de Hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer en werkzaam in een ziekenhuis in Den Haag. Voor de fractie lever ik een bijdrage in ondersteunende werkzaamheden, zoals notuleren en administratie.Alexander Bruin
Fractiemedewerker

Mijn naam is Alexander Bruin. Binnen de fractie houd ik mij onder andere bezig met de website en social media. Ik ben ook voormalig bestuurslid van de SGP afdeling Zoetermeer.