CU-SGP stelt kritische vragen over "uitruk op maat" aanpak van de brandweer

Brandweerwoensdag 08 juni 2016 07:36

De ChristenUnie-SGP fractie heeft kritische vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de voorgenomen "uitruk op maat" aanpak van de brandweer in onze regio. De Veiligheidsregio Haaglanden, waar de Zoetermeerse brandweer onder valt, is voornemens om dit jaar te starten met de "uitruk op maat" aanpak.

Dit houdt in dat bij kleinere incidenten maar 2 of 4 brandweerlieden worden ingezet. Blijkt de brand groter te zijn dan verwacht, bijvoorbeeld als een huis in brand staat, dan moeten de 2 of 4 brandweerlieden eerst wachten op versterking, voordat zij het pand mogen betreden om bewoners te redden. Dit kan mensenlevens gaan kosten. Het vrijwillig- en beroepspersoneel van de operationele dienst van de brandweerkazernes in Zoetermeer is geen voorstander van deze vorm van "uitruk op maat" en is bezorgd over de eventuele gevolgen. Uit onderzoek van het tv-programma Een Vandaag in januari van dit jaar is gebleken dat 69% van de vrijwillige- en beroepsbrandweerlieden de variabele voertuigbezetting als gevolg van "uitruk op maat" een slechte zaak vindt. 40% van hen is van mening dat hierdoor de veiligheid van burgers in gevaar gaat komen.

Voor de ChristenUnie-SGP fractie aanleiding om hier kritische vragen over te stellen. Zo wil de fractie weten in hoeverre het gemeentebestuur van Zoetermeer op de hoogte is van deze plannen van de Veiligheidsregio Haaglanden. Ook wil de fractie weten in hoeverre burgemeester Aptroot, in Zoetermeer verantwoordelijk voor de brandweer en rampenbestrijding, betrokken is bij het besluit van de Veiligheidsregio Haaglanden om in 2016 te starten met de "uitruk op maat" aanpak. En wat zijn standpunt daarover is. De ChristenUnie-SGP vraagt de burgemeester ook of hij ervan op de hoogte is dat soms maar 1 autospuit met 4 brandweerlieden een stad met 124.000 inwoners moet bewaken. En of het bekend is dat een autospuit van buiten Zoetermeer nooit binnen de wettelijke aanrijtijd ter plaatse kan zijn.

Tot slot vraagt de fractie het gemeentebestuur hoe zij de veiligheid van de inwoners van Zoetermeer denkt te kunnen waarborgen als "uitruk op maat" wordt ingevoerd in de Veiligheidsregio Haaglanden. En of het gemeentebestuur van plan is om de financiele meevaller die de "uitruk op maat" aanpak oplevert op een andere manier in te zetten om de veiligheid van de inwoners van Zoetermeer te vergroten.

« Terug

Archief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden