ChristenUnie-SGP stelt vragen over financiële haalbaarheid van sociale nieuwbouwprojecten

Bouwvakker.jpgdinsdag 19 februari 2019 19:40

De ChristenUnie-SGP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de financiële haalbaarheid van sociale nieuwbouwprojecten in Zoetermeer. Aanleiding is een artikel van de NOS over dit onderwerp.

Uit een enquete van belangenvereniging Aedes is gebleken dat woningcorporaties minder nieuwe woningen kunnen bouwen dan ze willen. Dat komt door oplopende bouwkosten en gebrek aan locaties. Nieuwbouwprojecten blijken ook geregeld financieel onhaalbaar door die hoge bouwkosten. De woningcorporaties hebben de ambitie om tegen het eind van deze kabinetsperiode jaarlijks 34.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, maar daar komen ze nu niet aan toe. Vorig jaar werd met 17.000 nieuwbouwwoningen net de helft gerealiseerd.

In de enquete die Aedes onder woningcorporaties heeft uitgevoerd blijkt dat zij met name tegen de volgende knelpunten aanlopen bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen: stijgende bouwkosten, tekort aan bouwlocaties, gebrek aan inzet vanuit de gemeenten, financiële haalbaarheid en gebrek aan personeel en grondstoffen. Belangenvereniging Aedes wil daarom dat de overheid maatregelen neemt. Zij roepen het kabinet op om de regie te nemen en harde afspraken te maken met gemeenten over het aantal huizen dat er moet komen.

De ChristenUnie-SGP heeft hier daarom schriftelijke vragen over gesteld aan het gemeentebestuur. Zo wil de fractie van het gemeentebestuur weten of zij de beschreven problematie herkent in de Zoetermeerse situatie. Ook heeft de fractie gevraagd of er in Zoetermeer projecten bekend zijn waarin sociale nieuwbouwplannen niet van de grond komen door stijgende bouwkosten / financiële haalbaarheid in relatie tot een realistische huurprijs. Tot slot wil de fractie graag weten of dit onderwerp van gesprek is tussen de gemeente en de Zoetermeerse woningbouwcorporaties.

De fractie is in afwachting van de antwoorden van het gemeentebestuur.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP stelt vragen over financiële haalbaarheid van sociale nieuwbouwprojecten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.