CU-SGP stelt vragen over begeleiding van jonggehandicapten naar werk

Jonggehandicaptendinsdag 19 januari 2016 22:46

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat gemeenten grote steken laten vallen in de begeleiding van jonggehandicapten naar werk. Voor de ChristenUnie-SGP aanleiding hier schriftelijke vragen over te stellen aan het College van B&W van de gemeente Zoetermeer.

Sinds 1 januari 2015 ligt de taak voor het begeleiden van jonggehandicapten naar werk bij de gemeenten. Uit onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur van de NOS en NTR blijkt echter dat gemeenten grote steken laten vallen in deze begeleiding. Vooral kleine gemeenten hebben nog geen idee hoe ze deze doelgroep moeten begeleiden. Voorzieningen zijn nog in ontwikkeling, netwerken moeten nog worden opgebouwd. Ook hebben gemeenten de nieuwe doelgroep nog nauwelijks in beeld. Daarnaast is het budget van gemeenten voor deze begeleiding de afgelopen jaren drastisch geslonken.

Jaarlijks gaan 16.000 kwetsbare jongeren in Nederland van school. Omdat ze nu of in de toekomst kunnen werken, hebben ze geen recht op een Wajong-uitkering. Want tegenwoordig krijgt iemand alleen nog een Wajong-uitkering als vaststaat dat iemand nooit meer kan werken. Volgens de Landelijke Cliëntenraad doen 10.000 van deze 16.000 jongeren een beroep op de gemeente. Als ze geen begeleiding krijgen van de gemeente, komen ze thuis te zitten. Ander recent onderzoek van Regioplan laat zien dat de begeleiding voor de jonggehandicapten erg belangrijk is. Want als deze jongeren niet direct na het verlaten van school begeleiding krijgen, dreigen zij buiten beeld te raken.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten van het televisieprogramma Nieuwsuur is de ChristenUnie-SGP fractie erg benieuwd naar de situatie en ervaringen in Zoetermeer met de begeleiding van jonggehandicapten naar werk. Daarom heeft de fractie aan het gemeentebestuur gevraagd of zij het beeld uit het onderzoek van Nieuwsuur herkent bij de begeleiding in Zoetermeer van jonggehandicapten naar werk. Ook wil de fractie weten wat de huidige aanpak van de gemeente Zoetermeer is om jonggehandicapten naar werk te begeleiden, hoeveel werklozen jonggehandicapten in Zoetermeer zijn geregistreerd en hoeveel van deze jonggehandicapten de gemeente Zoetermeer in 2015 ook daadwerkelijk naar een baan of stage heeft kunnen begeleiden.

De volledige toelichting en lijst met vragen van de ChristenUnie-SGP fractie is terug te vinden op de website van de gemeente Zoetermeer.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP stelt vragen over begeleiding van jonggehandicapten naar werk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.