CU-SGP stelt vragen over taalregels voor bijstandsgerechtigden

Taalregels bijstanddonderdag 08 december 2016 07:45

De ChristenUnie-SGP fractie heeft vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de taalregels voor bijstandsgerechtigden. Aanleiding is een recente enquête van de NOS onder 170 gemeenten, waaruit blijkt dat de gemeentelijke inspanningen om het taalniveau te controleren sterk verschillen per gemeente.

Sinds begin dit jaar bepaalt de wet dat het taalniveau van nieuwkomers in de bijstand getoetst wordt en sinds 1 juli geldt dit ook voor mensen die al langer bijstand krijgen. Wie het taalniveau van een 12-jarige niet haalt, moet aan de slag om de taal te leren. En wie dat niet doet, kan worden gekort op de bijstand en na een jaar zelfs de bijstand verliezen. Het idee daarachter is dat een goede taalbeheersing de kansen op werk vergroot.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft daarom aan het gemeentebestuur gevraagd hoe de nieuwe wet, die bepaalt dat het taalniveau van nieuwkomers in de bijstand getoetst moet worden, toegepast wordt in Zoetermeer. Ook wil de fractie weten of de gemeente inmiddels van alle uitkeringsgerechtigden in Zoetermeer het taalniveau heeft getoetst. Als dat nog niet het geval is, dan wil de fractie graag weten hoeveel tijd het nog gaat kosten om van alle uitkeringsgerechtigden in Zoetermeer het taalniveau te toetsen. Ook wil de ChristenUnie-SGP graag weten hoeveel uitkeringsgerechtigden die dit jaar niet het juiste taalniveau bleken te hebben, inmiddels gekort zijn op hun uitkering. Tot slot wil de fractie graag weten of de gemeente voldoende budget en partners beschikbaar heeft voor taalcursussen voor nieuwkomers in de bijstand.

De ChristenUnie-SGP fractie vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Zoetermeer de kans krijgt op werk. Niet alleen mensen met goede startkwalificaties, maar ook mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die al langer werkloos zijn. Zo heeft de fractie vorig jaar met succes met de PvdA-fractie een motie ingediend met een oproep aan het gemeentebestuur om zich maximaal in te spannen om minder kansrijke bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Een goede taalbeheersing vergroot de kansen op werk, juist ook voor mensen in de bijstand. Het draagt bij aan het voorkomen dat bijstandsgerechtigden langdurig werkloos worden. Voor de ChristenUnie-SGP fractie is dit een belangrijk speerpunt.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP stelt vragen over taalregels voor bijstandsgerechtigden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.