Na motie ChristenUnie-SGP onderzoekt gemeentebestuur of Zoetermeer proeftuin met buurtgezinnen kan starten

Buurtgezinnen.jpgzaterdag 31 juli 2021 20:55

Na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie gaat het gemeentebestuur onderzoeken of het initiatief Buurtgezinnen via een tweejarige proeftuin naar Zoetermeer gehaald kan worden.

Tijdens het Voorjaarsdebat op maandag 28 juni 2021 heeft de fractie deze motie ingediend. Deze motie is met steun van een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De reden hiervoor is dat het gebruik van de jeugdzorg onstuitbaar groeit in Zoetermeer. De corona-crisis zal deze trend versterken. Dit groeiend gebruik heeft vele oorzaken, die niet eenvoudig aan te pakken lijken. Duurdere jeugdzorg kan soms voorkomen worden door goede preventíeve maatregelen. Opvoeden is voor alle ouders bij tijd en wijle een uitdaging, maar sommige gezinnen hebben het echt zwaar.

Het initiatief Buurtgezinnen, dat in 2015 in Rhenen begon, en in 2017 een Appeltje van Oranje kreeg, is inmiddels in 75 gemeenten actief, waaronder 10 in Zuid-Holland. Buurtgezinnen heeft als doel om een gezin dat het extra zwaar heeft, bijvoorbeeld een klein sociaal netwerk heeft of met ziekte te kampen heeft, te koppelen aan een stabiel, warm gezin in de buurt, voor alledaagse, informele hulp, zoals speelafspraken, logeerweekends, een goed gesprek en wat verder maar passend lijkt. De inzet van buurtgezinnen leidt veelal tot minder gemeentelijke kosten (jeugdzorg / wmo) en tot een toegenomen gevoel van welbevinden van ouders én kinderen. Het initiatief Buurtgezinnen biedt de mogelijkheid om een proeftuin te starten.

Gezinnen die ondersteuning nodig hebben, hebben niet altijd steun nodig van de overheid en de professionele zorg. Niet alle gezinnen kunnen steunen op een sociaal netwerk. Het is daarom goed wanneer de overheid manieren vindt om de samenleving te versterken in de onderlinge zorg voor elkaar (lt takes a village to raise a child).

Om deze redenen heeft de fractie tijdens het Voorjaarsdebat van 2021 via een motie het gemeentebestuur gevraagd om contact op te nemen met de regio-coördinator Zuid-Holland van Buurtgezinnen, en met enkele al deelnemende gemeenten, om te onderzoeken of een tweejarige proeftuin voor Zoetermeer een welkome aanvulling is op het preventieve aanbod. Het college van burgemeester en wethouders is gevraagd aan de gemeenteraad verslag uit te brengen voor het begrotingsdebat van 2021 dat in het najaar plaats zal vinden.

De fractie is blij met de steun van andere gemeenteraadsfracties voor dit voorstel en is benieuwd naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van het gemeentebestuur.

Buurtgezinnen

« Terug

Reacties op 'Na motie ChristenUnie-SGP onderzoekt gemeentebestuur of Zoetermeer proeftuin met buurtgezinnen kan starten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.