Bestuur SGP ZoetermeerVoor vragen of contact met het bestuur van de SGP afdeling in Zoetermeer kunt u mailen naar zoetermeer@sgp.nl. Klik hier als u lid wilt worden van de SGP. De contributie bedraagt 26,50 euro per jaar. U ontvangt dan automatisch ook het SGP ledenmagazine De Banier, dat tien keer per jaar verschijnt. Jongeren kunnen lid worden van de SGP Jongeren en ontvangen dan de magazines KLIK of In Contact. Indien u de afdeling Zoetermeer financieel wilt steunen, dan kunt u een gift overmaken naar bankrekening NL31 RABO 0301 0971 00. Giften voor de afdeling Zoetermeer zijn fiscaal aftrekbaar, net als de jaarlijkse contributie. Meer informatie over onze ANBI-status kunt u hier vinden.

De huidige bestuursleden van de SGP afdeling Zoetermeer zijn:

Pieter Bregman, voorzitter

Vanaf mijn eerste levensjaar woon ik in de wijk Dorp in Zoetermeer. Inmiddels samen met mijn vrouw en zeven kinderen. Kerkelijk ben ik van harte verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Zoetermeer.

Ik ben ruim 14 jaar werkzaam als docent op het Driestar College en Hoornbeeck College in Gouda. Het onderwijs is mijn passie en met name het reformatorisch onderwijs heeft voortdurend mijn aandacht.

Politiek vanuit Bijbelse principes is van wezenlijk belang, ik zet mij daar graag voor in.

Arno Duijster, algemeen bestuurslid
Sinds 2011 ben ik inwoner van Zoetermeer en met mijn gezin woon ik in de wijk De Leyens. Samen zijn we lid van de gereformeerde gemeente.

Als afgestudeerd technisch natuurkundige ben ik in het dagelijks leven werkzaam bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

 

Job van der Slik, penningmeester
Ik ben geboren en opgegroeid in de wijk Dorp, daarna hebben we gewoond in Meerzicht en in Rokkeveen en sinds 2004 wonen wij weer in Dorp. Wij zijn lid van de Hervormde Morgenstergemeente, waar ik dienstbaar mag zijn als diaken.

Mijn echtgenote en dochters werken in verschillende functies in de zorg. Als accountant praat ik regelmatig met ondernemers. Ik mag graag wielrennen, doorgaans in ons Groene Hart. 

André Stam, secretaris
Bestuurslid, tot 2017 jarenlang commissielid niet-raadslid. Sinds 1977 woonachtig in Zoetermeer en in de raadscommissie met name actief geweest voor onderwerpen als vastgoed, ontwikkeling en financiën.

Bestuurslid, vacature.

Interesse? mail naar cu-sgp@zoetermeer.nl!