Er komen extra fietsklemmen bij winkelcentrum Rokkeveen

Fietsklemzaterdag 09 januari 2016 15:18

In antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie-SGP van 9 december jl. geeft het College van B&W aan dat er werk gemaakt wordt van het plaatsen van extra fietsklemmen bij winkelcentrum Rokkeveen. De fractie is zeer tevreden over deze stappen van het gemeentebestuur.

Op 9 december jl. heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College over de fietsenstallingen bij het recent vernieuwde winkelcentrum Rokkeveen. Aanleiding was de niet nagekomen toezegging van wethouder Rosier om het aantal fietsenstallingen spoedig uit te breiden. De wethouder deed deze toezegging namelijk bij de opening van het vernieuwde winkelcentrum. Gevolg hiervan was dat het voor bezoekers van het winkelcentrum niet altijd mogelijk was hun fiets veilig aan een fietsenrek vast te zetten.

College herkent probleem
Het College van B&W heeft nu geantwoord dat zij het door de ChristenUnie-SGP fractie geadresseerde probleem herkent. Volgens het gemeentebestuur lijkt dit ook een probleem van spreiding van de fietsklemmen te zijn. Want de grote hoeveelheid fietsen concentreert zich op dit moment bij de huidige winkelwagenstallingen, terwijl andere fietsenklemmen rondom het winkelcentrum ongebruikt zijn. Daarom worden begin 2016 een aantal extra winkelwagenstallingen geplaatst. Het gemeentebestuur verwacht daarmee ook een betere spreiding van de fietsen.

Ook eigenaar winkelcentrum neemt maatregelen
Daarnaast heeft de eigenaar van het winkelcentrum, Sectie5 Investments, recent verzocht om op hun kosten 40 extra fietsenklemmen toe te voegen nabij de Oost en West ingangen. Op het moment dat hier definitieve afspraken over zijn gemaakt, worden die zo snel mogelijk geplaatst. Overigens wijst het College van B&W erop dat er in de nieuwe situatie bij het winkelcentrum al meer fietsenklemmen zijn teruggekomen dan er voor de verbouwing stonden.

Aanvullend onderzoek
Naast bovenstaande maatregelen laat het gemeentebestuur in het komende fietsseizoen (in het voorjaar) op representatieve tijdstippen extra onderzoek doen naar de benutting en locatie van de fietsenklemmen bij het winkelcentrum. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er extra klemmen nodig zijn, dan zullen die worden geplaatst. Tegelijkertijd zal ook de situatie bij winkelcentrum De Vlieger in de wijk Rokkeveen worden onderzocht om te bepalen of ook hier extra fietsklemmen nodig zijn.

CU-SGP fractie is tevreden
De ChristenUnie-SGP is blij dat het College van B&W werk maakt van het plaatsen van extra fietsenstallingen. Het is in de ogen van de fractie belangrijk dat beide winkelcentra in Rokkeveen goed bereikbaar blijven voor fietsers en dat zij hun fiets veilig kunnen stallen. Dit ook om ervoor te zorgen dat beide winkelcentra goed toegankelijk blijven.

« Terug

Reacties op 'Er komen extra fietsklemmen bij winkelcentrum Rokkeveen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.