CU-SGP informeert kerken over ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning

Oude Kerk Zoetermeerzaterdag 13 december 2014 09:46

De ChristenUnie-SGP fractie heeft recent een brief naar alle kerken in Zoetermeer gestuurd over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Reden hiervoor is dat het zo kan zijn dat er in de toekomst meer en eerder een beroep op kerken in Zoetermeer gedaan wordt om zorg te leveren voor één of enkele gemeenteleden. Hierbij is het volgens de ChristenUnie-SGP fractie voor de kerken van belang om te weten hoe zorgvragen goed doorgeleid kunnen worden naar de burgerlijke gemeente van Zoetermeer.

Wmo 2015 en Wet Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente Zoetermeer verantwoordelijk voor zorgtaken op het gebied van jeugdhulp en ondersteuning, begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking of ouderen die niet in een instelling wonen. Hierbij is het de bedoeling dat hulpvragen eerst zoveel mogelijk door de mensen zelf, in hun sociale netwerk en met algemene voorzieningen worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de gemeente. Er zullen verschillende vormen van zorg moeten worden aangevraagd bij de gemeente Zoetermeer. Volgens de ChristenUnie-SGP kunnen deze zorgvragen in beeld komen in het pastorale en diaconale werk in kerkelijke gemeenten in Zoetermeer.

Bezuinigingen Huishoudelijke Hulp
De gemeenteraad in Zoetermeer heeft besloten flink te bezuinigen op huishoudelijke hulp. Via de brief heeft de ChristenUnie-SGP kerken erop gewezen dat het mogelijk is dat kerkleden aan kerkbesturen vragen om hun behoefte aan huishoudelijke hulp binnen het netwerk van de kerk te regelen. Diakenen zouden hierbij een belangrijke rol kunnen spelen in het organiseren van een netwerk binnen de kerkelijke gemeente die daar invulling aan kan geven. Daarnaast vindt de ChristenUnie-SGP het belangrijk dat diakenen kennis nemen van de sociale minima grenzen waarop nog wel huishoudelijke hulp te verkrijgen is. De fractie ziet hier een kans voor kerken om de diaconale zorg te verbinden aan de nieuwe Wmo.

Wijk(zorg)netwerken
In wijken in Zoetermeer zijn al diverse wijk(zorg)netwerken actief. Inwoners die zorg en begeleiding nodig hebben, worden door partners uit het wijkzorgnetwerk geholpen en eventueel doorverwezen. Hiervoor lopen momenteel pilots in de wijken Meerzicht en Oosterheem. Het is de bedoeling dat dit ook in de andere wijken in Zoetermeer georganiseerd gaat worden. In het kader van de invoering van de nieuwe Wmo in 2015, adviseert de ChristenUnie-SGP kerkelijke gemeenten om bekend te raken met het bestaan van deze wijkzorgnetwerken. Zorgvragen die een kerkelijke gemeente ontvangt, kan mogelijk gedeeltelijk worden neergelegd in de bestaande wijkzorgnetwerken.

Participatie in wijkteams
Elke wijk in Zoetermeer heeft haar eigen wijkteam. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de betreffende wijk. Deze teams vormen het sociale hart van elke wijk. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de deelname van kerkelijke gemeenschappen van toegevoegde waarde kan zijn voor wijkteams. Daarom is aan kerken voorgesteld om via wijkteams onderdeel te worden van het netwerk van maatschappelijke organisaties. Hierbij is het advies gegeven om kennis te maken met de wijkmanager van de wijk waarin de kerkelijke gemeente is gevestigd. Met de wijkmanager, die voorzitter is van het wijkteam, kan besproken worden waar de kerk tegenaan loopt in de wijk en hoe hier samen een constructieve bijdrage aan geleverd kan worden. Het zou hierbij volgens de ChristenUnie-SGP fractie goed zijn als iemand uit de kerkelijke gemeenschap een vaste deelnemer wordt van het wijkteam. Want uit navraag blijkt dat dit in de meeste wijkteams nog niet het geval is.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP informeert kerken over ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.