Interview lijsttrekker André Bos over schuldenproblematiek, ondernemerschap en zorg

Lijsttrekker André Bos (Zoetermeer Dichtbij)vrijdag 14 maart 2014 21:09

Op donderdag 27 februari 2014 heeft Zoetermeer Dichtbij een interview gepubliceerd met CU-SGP lijsttrekker André Bos. Hier leest u het hele interview.

Op woensdag 19 maart 2014 worden er verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Belangrijk, omdat we dan met z'n allen de mensen kiezen die gaan bepalen hoe het de komende vier jaar verder gaat in onze woonplaats. Welke onderwerpen zijn belangrijk, wat gaat er goed, wat moet anders? De ChristenUnie en de SGP werken in Zoetermeer samen.

De ChristenUnie-SGP is een partij van christenen, en voor alle mensen. De gemeenteraadsverkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, buren, de leerkracht op school, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Het gaat ook over ons, onze manier van samenleven en onze onderlinge omgang.

Lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP André Bos omschrijft z'n partij: 'Wij geloven dat wij gemaakt zijn door God. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven in goede harmonie. Ons leven gaat dus om meer dan geld en goed. Ook inwoners van Zoetermeer verlangen naar veiligheid, een zinvol leven en geborgenheid. De ChristenUnie-SGP wil iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld en voor Zoetermeer. Daar hoort een stad bij waarin we de ruimte krijgen, oog voor elkaar hebben en waar zwakkeren beschermd worden. Wij willen een samenleving waar we de vrijheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen.'

Schuldenproblematiek
In Nederland heeft één op de zes huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Het betreft een groeiend maatschappelijk probleem; mensen met schulden waar ze zelf niet meer uitkomen. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor hulp bij de overheid, maar ook een aantal andere instanties is bij deze problematiek betrokken. Lijsttrekker André Bos: 'Wij willen graag dat de gemeente de betrokken partijen gaat coördineren en een horizontale verbinding maken. Niet alleen subsidie geven maar de gemeenschappelijke doelen bij elkaar brengen. Het gaat om Humanitas, de plaatselijke kerken en het lokale project SchuldHulpMaatje. Zij zien vaak als eerste de omvang van de financiële problematiek en merken dat mensen veelal pas hulp vragen als de problemen heel groot zijn,' aldus Bos.

Hij heeft het aantal fulltime medewerkers bij de gemeentelijke schuldhulpverlening in enkele jaren zien groeien van twee naar elf. 'In bepaalde gezinnen gaat het écht niet goed; de gemeente zet wel een saneringstraject in, maar waar moet je aan voldoen? Vrijwilligers die de gezinnen bezoeken ontdekken veel schaamte, want achter een schuld van 30.000 euro zit een heel verhaal! De gemeente moet de vrijwilligers koesteren en waarderen, zij verrichten belangrijk en moeilijk werk.'

Ondernemerschap
In 2013 was er lange tijd sprake van de komst van het Factory Outlet Center, een locatie langs de A12, op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk. De geplande 20.000 vierkante meter extra winkelruimte had moeten zorgen voor veel bezoekers, nodig voor de ontwikkeling van de regio. Uiteindelijk werd het project afgeblazen. André Bos betreurt het: 'Het had er moeten komen, want we moeten ondernemers aantrekken en ze vervolgens behouden, het had bovendien voor veel werkgelegenheid gezorgd. Werkloosheid is heel vervelend, maar bedrijven moeten het aantrekkelijk vinden om mensen aan te nemen, ook vanuit een bijstands- of WW-situatie. Een bedrijvenonderzoek zou voor veel duidelijkheid zorgen en in beeld brengen wat de bedrijven nodig hebben.' Stellig: 'De gemeente moet haar oortje te luisteren leggen!'

Zorg
'Wij zijn bewogen met de maatschappij en dat vindt z'n grondslag in de bijbel,' laat André Bos weten. 'Omzien naar je naasten zit in onze genen en is de kern van het Christen-zijn. Het heeft dus een prioriteit. We zien nu al dat de zorg steeds vaker op mantelzorgers terecht komt en dat zal snel enorm toenemen,' constateert hij bezorgd. 'In veel gevallen is het heel zwaar. Mantelzorgers zullen ondersteund moeten worden, desnoods ook financieel, bijvoorbeeld met reiskostenvergoedingen, maar denk ook aan vervanging als ze overbelast raken. Een respijthuis zou een mooie oplossing zijn voor dit probleem. Een logeervoorziening dus voor zorgvragers om mantelzorgers te ontlasten. Echt, we moeten meer omzien naar elkaar,' besluit Bos.

Lijsttrekker ChristenUnie-SGP André Bos: 'De gemeente moet haar oor te luisteren leggen!'

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 interviewt dichtbij de lijsttrekkers van Zoetermeerse partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Elke week vind je een interview met een lijsttrekker op dichtbij.nl en in weekblad dichtbij. Zie hier en http://www.dichtbij.nl/haaglanden-noord/regionaal-nieuws/artikel/3400519/christenuniesgp-wij-geloven-in-zoetermeer.aspx

« Terug

Reacties op 'Interview lijsttrekker André Bos over schuldenproblematiek, ondernemerschap en zorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.