Analyse: meer preventieve voorlichting softdrugs nodig in Zoetermeer

kappen-met-drugsdinsdag 21 mei 2013 21:46

Drugsverslaving is een gevaar voor Zoetermeerse kinderen en jongeren. Om hen hiervoor te waarschuwen is meer steun nodig van de gemeente Zoetermeer. Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd te experimenteren met drugs. Veelvuldig gebruik van drugs schaadt de gezondheid en leidt vaak tot schulden en sociaal isolement. Recente publicaties in de media hebben dat nog eens onderstreept. In deze analyse ligt de focus op het gebruik van cannabis of wiet, omdat Zoetermeer met Casa één coffeeshop heeft waar deze drug vrijelijk verkrijgbaar is.

Door Alexander Bruin, fractiemedewerker ChristenUnie-SGP Zoetermeer

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat mensen die intensief cannabis gebruiken, gemiddeld jonger zijn begonnen dan mensen die slechts af en toe blowen. Mensen die vrijwel dagelijks cannabis gebruiken, begonnen gemiddeld toen ze 15,5 jaar oud waren! Mensen die incidenteel hasj of wiet gebruiken, deden dat gemiddeld voor het eerst toen ze gemiddeld 17,2 jaar waren.

Dat drugsverslaving onder kinderen een groot probleem is blijkt ook uit het artikel ‘Help, mijn kind blowt!’ van weekblad Elsevier van 6 april 2013. Ook daarin wordt uitgelegd dat Nederlandse kinderen steeds jonger beginnen te experimenteren met drugs, tot wanhoop van de ouders. Vroeger was dat rond hun 18e, sinds een jaar of tien beginnen ze al rond hun 14e. Jongens gebruiken vaker cannabis dan meisjes. Het percentage cannabisgebruikers onder Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar is twee keer hoger dan het Europese gemiddelde.

Het probleem, ook in Zoetermeer, is dat hasj en wiet relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar is. Rond scholen zijn soms dealers actief die bij wijze van spreken uit de kofferbak verkopen. Uit cijfers (Jongerenonderzoek 2010) van de GGD regio Zuid-Holland West, waar ook Zoetermeer toe behoort, blijkt dat 24% van de jongeren (12-18 jaar) weleens hasj of wiet aangeboden heeft gekregen. Door 15% van de jongeren zijn deze softdrugs ook wel eens gebruikt.

In Zoetermeer woonden op 1 januari 2012 zo’n 15.300 jongeren in de leeftijd van 10-19 jaar. Het komt erop neer dat duizenden jongeren in Zoetermeer weleens hasj of wiet aangeboden heeft gekregen en dat tussen de 1.000 en 2.000 jongeren deze softdrugs ook wel eens gebruikt. Terwijl het drinken van alcohol zich vrijwel altijd beperkt tot het uitgaan in het weekeinde, speelt het blowen zich meer door de week af. In de pauze of na schooltijd. Vaak met vrienden. Veel ouders zien het drugsgebruik niet op tijd.

Er zijn verschillende organisaties die scholieren voorlichting geven over drugs. Bijvoorbeeld Stichting Voorkom! (zie http://www.voorkom.nl/), dat in 1985 is opgericht en inmiddels in heel Nederland jaarlijks ongeveer 5.000 voorlichtings- en preventielessen geeft. Ook in Zoetermeer geeft Stichting Voorkom! deze lessen op scholen. Hiervoor krijgt deze stichting een beperkt subsidiebudget van de gemeente Zoetermeer. Maar om aan de vraag van alle scholen in Zoetermeer te voldoen, is meer dan het dubbele aan budget nodig.

Doordat kinderen en jongeren steeds eerder beginnen met experimenteren, is de vraag door scholen naar voorlichtingslessen ook fors toegenomen. Vanwege geldgebrek kan Stichting Voorkom! hier niet altijd invulling aan geven. Ook Brijder Jeugd (zie http://www.brijderjeugd.nl/) geeft cursussen aan ouders hoe om te gaan met kinderen die drugs gebruiken. Door de aanhoudende bezuinigingen door gemeenten kunnen zij minder cursussen geven dan waar behoefte aan is. Deze voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat meer financiële middelen nodig zijn om aan de groeiende vraag naar voorlichtingslessen, preventielessen en cursussen te voldoen.

Jaarlijks gebruiken 1.000-2.000 Zoetermeerse jongeren softdrugs zoals cannabis. Cannabisgebruik heeft veel impact op jonge leeftijd en kan leiden tot schooluitval. Hierdoor ontstaat al op jonge leeftijd een vicieuze cirkel. Het gaat in Zoetermeer om een serieus probleem.

De gemeente Zoetermeer kan hier een belangrijke rol in spelen door de jaarlijkse financiële bijdrage aan deze organisaties te verhogen, zodat meer voorlichtings- en preventielessen kunnen worden gegeven in Zoetermeer. De fractie ChristenUnie-SGP zal zich er in de komende periode voor inzetten dat meer voorlichting gegeven kan worden op scholen in Zoetermeer.

Alexander Bruin, fractiemedewerker ChristenUnie-SGP Zoetermeer

« Terug

Reacties op 'Analyse: meer preventieve voorlichting softdrugs nodig in Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.