Mogelijke bouw moskee Roggeakker

dinsdag 15 november 2011 19:48

7 november 2011

Voorzitter,

Laat vooraf duidelijk zijn dat wij als christenen niets hebben met de islam als religie en dat de komst van deze moskee in Zoetermeer niet onze voorkeur heeft. Wij hebben ook kennis genomen van de commotie rond het mogelijk bouwen hiervan aan de Roggeakker. We distantiëren ons van de vragen die in onze ogen suggestief waren. Het gaat over verschillen in cultuur en dan vooral over islam en extremisme.

Bij een onderwerp als dit is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Of anders gezegd, een brug bouwen van weerskanten gaat gemakkelijker. Wij hebben dan eerst ook een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van deze moslimgemeenschap. Een vredelievende groep die al jaren in het Oostpunt samenkomt. ..... En dan komt er heel ander beeld naar voren en worden er heel andere aantallen genoemd dan waar in die commotie over gesproken wordt.

We constateren ook dat velen al geen beeld meer hebben hoe het in een kerkelijke organisatie/geloofgemeenschap toe gaat en hoe het gemeente-zijn daarin functioneert.

Het is heel normaal dat het bestuur bij het bouwen van een kerk of in dit geval een moskee de leden om een bijdrage vraagt. En je verbaast je er dan vaak over hoe er in korte tijd veel geld bij elkaar komt. Van subsidie is geen sprake. De leden zullen altijd naar de medeleden omzien, bijv. bij eenzaamheid maar ook als het financieel wat minder gaat. Het liefst doen ze nog meer voor de medemens in Zoetermeer. Iedere donderdag zijn er bijvoorbeeld veel gemeenteleden in touw bij het uitdelen van de voedselpakketten. Voedselbanken worden vanuit de kerken georganiseerd en de vertegenwoordiger van deze moslimgemeenschap zei dat zij daar ook graag een bijdrage aan willen leveren. Toch mooi dat zo’n gebouw dan in de wijk staat. Dit is ook een onderdeel van de cultuur.

Is het dan niet wat ongepast om te vragen naar de financiële haalbaarheid, dat ze bij de Kamer van Koophandel niet eens de jaarstukken kunnen overhandigen, geen website hebben en te zeggen dat het Zoetermeer veel geld zal gaan kosten.

We roepen de leden van de moslimgemeenschap op om zo veel mogelijk rekening te houden met de buurt. Aan de leidinggevenden zal het niet liggen. Deze mensen wonen al 20, 30 of 40 jaar in Zoetermeer. En over integreren gesproken. Ze hebben er alles aan gedaan om het gebouw er zo geïntegreerd mogelijk uit te laten zien. Dat deze mensen graag een eigen gebouw willen hebben in plaats van huren in het Oostpunt is duidelijk en begrijpelijk. De vrijheid van godsdienst is ook voor ons een belangrijk gegeven.

We danken het college voor de twee informatieavonden en het zal altijd wel een vraag en opgave blijven op welk moment in het traject zoiets georganiseerd moet worden. We verwachten dat het parkeren volgens de parkeernorm wordt afgehandeld en dat er nog een onderzoek komt om de cumulatie daar ter plaatse beter in beeld te krijgen is alleen maar beter.

Concluderend, ook al zijn we niet enthousiast, wij zien geen reden om het afgeven van een vergunning voor de bouw van deze moskee tegen te houden. We hebben daarentegen wel begrip voor de onrustgevoelens in de wijk en vragen hierbij het college eerst een bemiddelende rol te vervullen tussen buurt en ICZ voor dat u verder gaat. Wij wensen college en de moslimgemeenschap veel succes met het daarna afhandelen van de vergunning en bouwen van hun gebouw.  

« Terug

Reacties op 'Mogelijke bouw moskee Roggeakker'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.