Oproep Tweede Kamerfractie SGP en ChristenUnie: behoud Intercity-status Zoetermeer

trein22-02-2006 12:05 22-02-2006 12:05

Raadsbreed protesteert de Raad tegen de degradatie van Intercity-status naar boemelstatus! Al maandenlang is wethouder Haan, gestimuleerd door de Raad, bezig om in gesprekken met de NS de aangekondigde wijziging per 1.01.2007 terug te draaien. Zelfs minister Peijs moest er 15 februari aan geloven. Zij kreeg 3300 handtekeningen mee. Toezeggen kon ze niets, maar ze kan ook nooit meer zeggen "ik heb het niet geweten". Daarom is gevraagd aan alle politiek partijen druk uit te oefenen op de eigen Tweede Kamerfractie.

Ook fractievoorzitter Willem Vermeulen schreef een brief naar de Tweede Kamerfracties van de ChristenUnie en SGP:

 

Geachte fractieleden,

Zover het mij bekend is zal a.s. donderdag er algemeen overleg plaats vinden de Tweede Kamer commissie verkeer en staatssecretaris Schultz. In de nieuwe NS-dienstregeling wordt Zoetermeer niet meer aangedaan door een Intercity. Als fractie van de CU-SGP zijn wij van mening, dat zo een dienstregeling niet bij Zoetermeer past. Hieronder vindt u de argumenten die tot die mening van onze fractie hebben geleid.

1. Inwonertal: Zoetermeer wordt dit jaar met bijna 120.000 inwoners de derde stad van Zuid Holland. Er zijn meer dan 40.000 arbeidsplaatsen. Vele werknemers zijn afhankelijk van de trein. IC-status is voor bedrijven een belangrijke vestigingsfactor.

2. Ontwikkelingen: Rond station Zoetermeer vinden de komende jaren grote ontwikkelingen (kantoren, woningen) plaats. Intercitystatus en deze ontwikkelingen versterken elkaar.

3. Onevenwichtigheid in de verdeling van stops: in de voorstellen van de NS stoppen er in totaal acht Intercity's per uur in Gouda en geen één in Zoetermeer. Gezien het verschil in omvang van deze steden en het feit dat Gouda geen spoorknooppunt is zoals bijvoorbeeld Utrecht, is verplaatsing van enkele Intercitystops per uur van Gouda naar Zoetermeer een evenwichtiger aanbod aan de reiziger.

4. Reizigersaantallen: tellingen van ROVER laten hogere reizigersaantallen op station Zoetermeer zien dan de cijfers van de NS. Zoetermeer pleit voor duidelijke cijfers.

5. Capaciteitsprobleem A12: er is nu al een capaciteitsprobleem op de A12. Dat wordt met alle plannen in bijvoorbeeld de Zuidplaspolder niet beter, ook al omdat de luchtkwaliteitsnormen een uitbreiding van de capaciteit van de weg met bijvoorbeeld spitsstroken vertragen. Kortom: een goede railaansluiting vanuit Zoetermeer voor de langere reizen in Oostelijke richting is broodnodig.

De gemeente kan zich goed vinden in het alternatieve plan van ROVER om van de acht Intercity's (4 uit Den Haag plus 4 uit Rotterdam) die per uur in Gouda zouden gaan stoppen er twee in Zoetermeer te laten stoppen en niet in Gouda.

De fractie van de ChristenUnie-SGP zou het zeer op prijs stellen wanneer u bovengenoemde argumenten zou willen inbrengen teneinde het Intercity-verkeer in Zoetermeer in stand te kunnen houden.

 
Met vriendelijke groet,

 

Willem Vermeulen
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Zoetermeer

« Terug

Archief > 2006 > februari

Geen berichten gevonden