25 mei: een nieuw maar oud college zonder collegeprogramma?

vrijdag 30 april 2010 10:26

In de Raadsvergadering van 28 april hebben de beoogd oppositiepartijen opheldering gevraagd over de lange radiostilte tijdens de collegeonderhandelingen en het uitblijven van het collegeprogramma.
Schriftelijke vragen zijn dus het gevolg.

Informatie werd nauwelijks verstrekt. Men vertelde dat zorgvuldigheid voor snelheid ging. Echter de 25e mei worden de wethouders wel geïnstalleerd, maar zekerheid omtrent het klaar zijn van het collegeprogramma is er nog niet, aldus VVD fractievoorzitter Jos Boontjes. En de belofte aan de beoogd oppositiepartijen om ons tijd te geven het concept-collegeprogarmma te beoordelen brak ze al direct. De 10 dagen die formeel staat voor de toezending van deze stukken is onhaalbaar.
Wel is ons uiteindelijk toegezegd dat wij 17 mei verder geïnformeerd zullen worden door de beoogd coalitiepartijen.

Als Raadsleden wilden wij in ieder geval openheid over de benoeming van de externe informateur, de kosten en waar deze van betaald werden. Het bleek dat eigenlijk niemand wist hoe het zat. Antwoorden kregen we dus niet. Reden om dus formeel om opheldering te vragen!

Schriftelijke vragen van de raadsfracties van de SP, Leefbaar Zoetermeer, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en TROTS Zoetermeer


29 april 2010

Onderwerp: Benoeming en kosten externe formateur
 

Geacht college,

Tijdens het seniorenconvent van 13 april 2010 en tijdens de raadsvergadering van 28 april 2010 zijn er vragen gesteld over de benoeming en de kosten van de externe formateur.

Helaas hebben wij geconstateerd dat er geen duidelijke antwoorden gegeven zijn. Wij betreuren dat. Daarom hebben wij besloten om de vragen via het instrument 'schriftelijke vragen’ aan het college voor te leggen, zodat er duidelijkheid en openheid ontstaat.

De antwoorden op deze vragen ontvangen wij graag uiterlijk 17 mei 2010. Door de beoogde coalitiepartijen is ons toegezegd dat op 17 mei de beoogde oppositiepartijen meer informatie zullen krijgen over de collegevorming.

1. Uit de beantwoording vanuit het 'coalitie-overleg' (dat blijkt uit de mail van de gemeentesecretaris) blijkt dat de gemeentesecretaris heeft ingestemd met de offerte van de externe formateur.
Kan het college aangeven wat de hoogte van de kosten zijn die de externe formateur in rekening gaat brengen? Is er een maximaal tarief afgesproken?
Graag een zo maximaal mogelijke toelichting geven.

2. Kan het college aangeven wat de exacte dekking is van deze kosten?


Met vriendelijke groet,

SP: Daniël Westhoek, Ewout den Heijer, Jan Velner,
Leefbaar Zoetermeer: Jochem den Dulk, Marijke van der Meer
GroenLinks: Huri Sahin, Jakobien Groeneveld
ChristenUnie-SGP: Helen du Bois, Klaas Schra
TROTS Zoetermeer: Rick Keller

 

« Terug

Reacties op '25 mei: een nieuw maar oud college zonder collegeprogramma?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.