Overmatig alcoholgebruik onder jongeren (inclusief ‘coma zuipen’)

vrijdag 20 november 2009 18:30

Jongeren drinken steeds vaker en steeds meer op jongere leeftijd. Het gebruik van alcohol wordt door jongeren vaak gezien als gezellig en stoer. Het toppunt van stoer zijn, is tegenwoordig het zogenoemde ‘binge-drinken’ of ‘comazuipen’, waarbij zoveel mogelijk alcohol in zo kort mogelijke tijd gedronken wordt.

Het gevolg hiervan is dat steeds vaker jongeren in het ziekenhuis terecht komen met een alcoholvergiftiging. Soms worden ze buiten bewustzijn (in coma) het ziekenhuis binnengebracht. Het is misschien onvoorstelbaar maar er blijken al kinderen jonger dan 13 jaar op de Spoedeisende Hulppost van het ziekenhuis te worden binnengebracht die vanwege overmatig alcoholgebruik geheel van de kaart zijn.

Omdat het excessief alcoholgebruik onder jongeren zo’n klemmend probleem is, heeft de gemeente op woensdagavond 4 november jl. een expertmeeting over deze materie gehouden. De vergadering vond plaats in de raadzaal. Het zwaartepunt van de avond was een interactieve uiteenzetting van dr Nico van der Lely, kinderarts van het Delftse ziekenhuis, die inmiddels veel ervaring heeft opgedaan met de behandeling en begeleiding van ‘comazuipers’. Na afloop van zijn betoog konden aan een panel van deskundigen vragen worden gesteld. Deelnemers aan het panel waren, naast dr Van der Lely, vertegenwoordigers van Parnassia , GGD Zuid-Holland West, politie, stichting MOOI, stichting Voorkom en wethouder Speel.

Confronterende presentatie
Van der Lely vertelde op een aansprekende, maar ook confronterende manier wat alcohol doet met jongeren, en hoe hij deze kinderen behandelt.
Een korte samenvatting van de risico’s: overmatig alcoholgebruik heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en in het bijzonder voor de hersenen.
Wanneer het kind na opname in het ziekenhuis weer bij zinnen is, laat Van der Lely het kind achter de PC de gevaren van het alcoholgebruik zien. Verder betrekt hij de ouders nadrukkelijk bij de behandeling. Samen met een psycholoog stelt hij een behandelplan op voor kind èn ouders. Aan het eind van zijn beschouwing poneerde hij o.a. de stelling dat kinderen onder de 21 jaar geen alcohol zouden moeten gebruiken omdat alcoholconsumptie bij nog niet uitontwikkelde hersenen tot hersenbeschadiging leidt.

Inhakend op het betoog van dr Van der Lely, werd tijdens de paneldiscussie uitvoerig stilgestaan bij de rol van de ouders als een belangrijke oorzakelijke factor van  het buitensporig alcoholgebruik. Zo geven sommige ouders een verkeerd voorbeeld door zelf veel te drinken. Andere ouders denken dat ze er goed aan doen hun kinderen thuis mee te laten drinken. Ze denken dat alcoholconsumptie in een beschermde omgeving zoals de thuissituatie beter is dan alcoholconsumptie op ander plaatsen. Maar daarbij beseffen deze ouders niet welke effecten het alcoholgebruik op de hersenen van hun kinderen heeft. Soms kan het ouders niet schelen waar hun kinderen ‘s avonds uithangen, als zij er maar geen last van hebben. Het gevolg hiervan kan zijn dat de kinderen op straat de slechte voorbeelden, waaronder alcoholconsumptie, van elkaar overnemen. Ook schoolfeesten bleven in dit verband niet onvermeld. Kinderen drinken voor ze naar het schoolfeest gaan alvast een behoorlijke hoeveelheid alcohol. Deze praktijk wordt ‘indrinken’ genoemd.

Rol van de ouders
De les van dit alles is dat de sleutel voor het voorkomen van alcoholgebruik op jonge leeftijd in belangrijke mate bij de ouders ligt. De fractie van ChristenUnie-SGP is dan ook van oordeel dat de gemeente hier een taak heeft, in de vorm van goede voorlichting aangevuld met verbods¬bepalingen. Bij het laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verbod (indien mogelijk in heel Zoetermeer!) om op straat alcohol te nuttigen. Ook het gebruik van alcohol in sportkantines behoeft de aandacht. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de kantineomzet bepalend is voor het voortbestaan van sommige sportverenigingen. Dit lijkt erop te duiden dat het gebruik van alcohol in de sportwereld eerder wordt aangemoedigd dan ontmoedigd. Het behoeft geen toelichting dat deze gang van zaken op gespannen voet staat met het sportbeleid van de gemeente.
Tenslotte (maar daar gaat de landelijke politiek over) zou het goed zijn om de leeftijdsgrens wat betreft de verkoop van alcohol aan jongeren op te trekken van 16 naar 18 jaar. In veel landen in Europa geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar al voor de verkoop van alcohol. Uiteraard moet dit beleid dan wel stringent gehandhaafd worden.
Gelet op de teneur van het onlangs gehouden begrotingsdebat, heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP goede hoop dat de gemeente ook op dit punt haar verantwoordelijkheid neemt.

Willy Bij de Vaate -Sterk


 

 

« Terug

Reacties op 'Overmatig alcoholgebruik onder jongeren (inclusief ‘coma zuipen’)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.