Veroudering, dé uitdaging voor de toekomst van Zoetermeer

vrijdag 20 november 2009 22:19

Sinds begin 2009 heeft Zoetermeer als nieuw specialisme een geriatrische poli in ‘t Lange Land ziekenhuis. Het begin is er om de grijze golf van de komende decennia op medisch gebied goed te begeleiden. Maar waar het bij ouderen vooral om gaat is “tijd”. “Tijd” kost geld en juist die “tijd” wordt en is wegbezuinigd. De handen aan het bed, het luisterende oor……

Seniorgeneeskunde
Seniorgeneeskunde is er voor gezonde en zieke ouderen vanaf 55 jaar. De veroudering van de mens gaat meestal gepaard met meerdere ziekten tegelijk. Bovendien reageert een ouder lichaam anders op medicijnen en behandelingen.
Prof. dr. G.J. Ligthart, klinisch geriater, en te gast op de jaarlijkse informatieve bijeenkomst van de Zorgvragersraad, is generalist; de huisarts de regisseur. Een integraal beeld van lichaam en geest is belangrijker dan per orgaan een specialist.

Gezond ouder worden is van groot belang. Vooral een gezonde levenswijze. Maar ook kan er sprake zijn van genetische aanleg, psychosociale eisen die stress opleveren en sociaal economische factoren (armoede). Voor ouderen is het van belang zich te leren aanpassen aan de beperkingen. Functieverlies maakt ouderen kwetsbaar en ouderdomsziekten zijn ook vaak complex. De oudere patiënt dient centraal te staan en heeft zorg op maat nodig. En samenwerking tussen artsen en zorgaanbieders dient sterk te verbeteren, met respect voor elkaars specialisme.

Ouderen in Zoetermeer
Ouder worden anno 2009 is heel anders dan in 1960 of 1990. Andere wensen, andere vragen. Sneller anticiperen en meer inzet is nodig om ouderen steeds actief te kunnen laten deelnemen aan de samenleving. Prof. Ligthart gaf aan: “de geneeskunde moet zich aanpassen aan de patiënt en de patiënt aan zijn omgeving”.

Is Zoetermeer wel voldoende voorbereid op de veroudering van een groot deel van haar inwoners?
In 1980 was 12% 65+, in 2020 zal dit 25% zijn. Zijn er voldoende (aangepaste) woningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Is de zorg op maat  altijd aanwezig? Zijn er voldoende algemene en specifieke voorzieningen? Hebben we voldoende ziekenhuis- en verpleeghuisbedden?

Het zijn deze vragen die we als fractie van de ChristenUnie-SGP meenemen voor de komende vier jaar.

Helen du Bois

 

« Terug

Reacties op 'Veroudering, dé uitdaging voor de toekomst van Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.