Opening nieuw kerkgebouw Parousia

Parousia opening 2 gesnedenmaandag 17 september 2007 11:26

Vrijdag 14 september opende burgemeester Waaijer officieel de samenkomstzaal van Parousia door symbolisch een lint door te knippen. Zondagavond 16 september vond de openingdienst plaats met vele gasten. “En alle dank aan onze Heer, die alles geleid heeft en in orde gebracht tot – letterlijk – het laatste moment!” aldus Peter Stolk, een van de voorgangers.


Intensief onderhandelen
Bijna twee jaar geleden trok de fractie van de ChristenUnie-SGP aan de bel omdat er maar geen schot kwam in de onderhandelingen met de gemeente bij het vinden van een ander kerkgebouw. Het gebouw De Uitkijk aan de Broekwegkade196 was aantoonbaar te klein geworden. We mogen inmiddels terugkijken op een intensief traject van onderhandelen met een uiteindelijk goed resultaat.

Kortom, 5 jaar lang mag De Uitkijk aan de Wattstraat 64 blijven door een tijdelijke ontheffing van de gemeente. Samen hebben de gemeente en Parousia vastgelegd dat zij allebei zich zullen inspannen om een plek te vinden in Zoetermeer voor het definitieve kerkgebouw.

Ontwikkeling van bedrijventerreinen
De Noordelijke industrieterreinen (NBT), waaronder Zoeterhage, worden gerevitaliseerd. Het is een van de belangrijkste speerpunten van het gezamenlijk georganiseerde bedrijfsleven. Een plan van aanpak is hiertoe op 9 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Problemen zijn de langdurige leegstand en achterstallig onderhoud. De meer binnenstedelijke ligging heeft tot gevolg dat meer en meer andere functies zich melden om zich op de terreinen te vestigen. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden zijn van woningbouw op of langs de bedrijventerreinen.

Onze fractie zal zich de komende jaren hard maken om binnen de bestemmingsplannen diversiteit van functies blijvend mogelijk te maken. In Zoeterhage zijn nu zowel de Pelgrimshoeve als Parousia al aanwezig. Er zijn gemeenten waar grote kerken al op industrieterreinen gevestigd worden.

Invloed
De komende tijd zal moeten blijken of de inrichting van bedrijventerreinen, zoals de fractie van de ChristenUnie-SGP zich dat voorstelt, ook mogelijk is binnen het totale regionale en provinciale beleid industrieterreinen waarbij voor samenwerkingsverbanden als Haaglanden en Provincie een grote invloed is weggelegd.

We zullen ons als fractie met onze deskundigheid hiervoor inzetten. Maar bovenal zal het een gebedspunt moeten blijven. Ter afronding nogmaals de woorden van Peter Stolk bij de opening. “En alle dank aan onze Heer, die alles geleid heeft en in orde gebracht tot – letterlijk – het laatste moment!”

Helen du Bois


« Terug

Reacties op 'Opening nieuw kerkgebouw Parousia'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.