Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040.jpgdinsdag 07 juli 2020 20:07

Fractievoorzitter Francijn Brouwer gaat in dit artikel nader in op Zoetermeer 2040. Zoetermeer 2040 is de toekomstvisie voor de stad. Het schetst zowel een integraal lange termijn perspectief voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen als de manier waarop bestuur en samenleving aan deze toekomst van de stad gaan samenwerken. Zoetermeer 2040 is ook de Omgevingsvisie voor Zoetermeer.

Zoetermeer werkt, net als de andere Nederlandse gemeenten, aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Met deze nieuwe wet wordt alle regelgeving gebundeld op het gebied van de leefomgeving. Elke gemeente, elke provincie en het rijk zelf is verplicht om onder de omgevingswet een omgevingsvisie op te stellen: een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Doordat deze opgave zo groot en breed is, en door de impact van het coronavirus, is de invoering van de wet per januari 2021 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat neemt niet weg dat de gemeente Zoetermeer er al uitgebreid mee bezig is. In de voorbereiding op de omgevingsvisie heeft de gemeente een soort nul-meting laten uitvoeren: hoe staat de stad er nu voor? Dit traject noemen wij in het stadhuis “Zoetermeer 2040”. De resultaten werden vlak voor de coronacrisis aan de raad gestuurd, en waren geen goed nieuws.

Het gaat om heel veel informatie, maar samenvattend komt het hierop neer: “De woon-aantrekkelijkheid van Zoetermeer blijft achter in de regio en de huizenprijzen dalen. De samenstelling van de bevolking verandert door verhuizingen: mensen uit Den Haag doen een stap omhoog naar Zoetermeer, en mensen uit Zoetermeer doen een stap omhoog naar andere steden in de regio. Hierdoor daalt het gemiddelde opleidingsniveau, en ontstaat er een aansluitingsverschil tussen de beroepsbevolking en de werkgelegenheid in de stad. De verschillen tussen bevolkingsgroepen groeien mee.”

Alsof dat nog niet onwenselijk genoeg was, kwam gelijk na het rapport de coronacrisis over ons heen vallen. Niet alleen konden we de resultaten niet meer in een debat met elkaar bespreken, maar ook de geschetste ontwikkelingen worden door de crisis alleen maar versterkt. Denk maar aan de oplopende werkloosheid. De noodzaak om aan de leefbaarheid van de stad te werken wordt hier dus alleen maar groter van. We moeten gericht investeren, klappen opvangen en negatieve tendensen keren. Wijken die achteruit gaan hebben investeringen nodig. Beroepsgroepen die dreigen weg te zakken hebben steun nodig. En dan heb je het niet alleen over geld, maar ook over regelgeving, aandacht en prioriteiten.

De resultaten van de nulmeting, het zogenaamde basisdocument Zoetermeer 2040, vindt u hier: www.zoetermeer.nl/2040.

« Terug

Reacties op 'Zoetermeer 2040'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.