Terugblik op geslaagd mini-symposium Samen Werken

Foto mini-symposium Samen-Werken - foto van Jan van Es (27-10-2016)zaterdag 31 december 2016 18:52

In de Dutch Innovation Factory heeft de ChristenUnie-SGP fractie in samenwerking met het Beraad van Kerken in Zoetermeer en het CDA Zoetermeer eind oktober 2016 het mini-symposium ‘Samen-Werken’ gehouden.

Een avond met zeer onderhoudende sprekers, ontmoetingen, kennismakingen, gesprekken en discussies met idee-ontwikkelingen. Hiermee kunnen politiek, instellingen en vrijwilligers verder, om de afstemming en samenwerking van beroeps- en vrijwilligersorganisaties en kerken te verbeteren. Dat was ook de uitdaging van de avond.

De deelnemers aan het mini-symposium werden welkom geheten door Douwe Visser, secretaris van het Beraad van Kerken in Zoetermeer. Hierna hielden zowel prof. dr. Lucas Meijs als drs. Jeroen van den Oever een lezing. Dhr. Lucas Meijs is hoogleraar vrijwilligerswerk, samenleving en ondernemen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dhr. Jeroen van den Oever is bestuurder van de Fundis holding, waar organisaties op het gebied van thuiszorg, verpleegzorg en welzijn onder vallen. Tussendoor werden nog video’s vertoond van best practices in Zoetermeer, die in beeld waren gebracht door het ChristenUnie-SGP commissielid Lennert Hut. Vervolgens vond een discussie van de sprekers onderling en met de zaal plaats.

 

Hierna vond een ontmoeting, kennismaking, informatie- en idee-uitwisseling plaats met vertegenwoordigers van onder andere de Zoetermeerse kerken, Piezo, Palet Welzijn, het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP), Stichting MOOI, Zonnebloem en Vierstroom. Daarnaast waren er een aantal leden van de gemeenteraad van Zoetermeer, onder wie de wethouders Isabelle Vugs (o.a. verantwoordelijk voor zorg en welzijn) en Taco Kuiper (o.a. verantwoordelijk voor armoedebeleid en sociale zaken).

Dit mini-symposium is een vervolg op eerdere bijeenkomsten die de ChristenUnie-SGP fractie met het Beraad van Kerken Zoetermeer en het CDA Zoetermeer heeft georganiseerd. In 2013 werd gestart met een kennismakingsbijeenkomst in de Vredekerk tussen burgemeester Aptroot en het Beraad van Kerken. In 2014 en 2015 is hier een jaarlijks vervolg aan gegeven in de vorm van een Diaconaal Event. Deze events zijn georganiseerd om een wederzijdse kennismaking tot stand te brengen tussen diakenen van Zoetermeerse kerken en medewerkers van de gemeente Zoetermeer.De foto’s van het mini-symposium zijn gemaakt door fotograaf Jan van Es. Kijk voor meer informatie over hem op zijn website http://janvanesfotograaf.vpweb.nl/.

« Terug

Reacties op 'Terugblik op geslaagd mini-symposium Samen Werken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.