CU-SGP vraagt aandacht voor schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening22-06-2016 20:52 22-06-2016 20:52

De ChristenUnie-SGP fractie heeft op 20 juni tijdens het voorjaarsdebat aandacht gevraagd voor schuldhulpverlening in Zoetermeer. De fractie vraagt via moties het gemeentebestuur om geld vrij te maken voor het meldpunt EMMA en de gemeente Zoetermeer aan te sluiten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening.

In de Perspectiefnota heeft het gemeentebestuur de aanpak van armoede en de schuldenproblematiek in Zoetermeer een hoge prioriteit gegeven. Dit is volgens de ChristenUnie-SGP ook hard nodig, aangezien in 2015 meer dan 1.100 Zoetermeerders een beroep hebben gedaan op de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeenteraad heeft met het gemeentebestuur de ambitie uitgesproken om in de top-3 te komen van best presterende gemeenten als het gaat om armoedebestrijding. Om dit doel te bereiken heeft de ChristenUnie-SGP fractie het initiatief genomen om gemeentelijke steun te krijgen voor het meldpunt EMMA en Zoetermeer aangesloten te krijgen op de Verwijsindex Schuldhulpverlening.

Meldpunt EMMA
De organisaties SchuldHulpMaatje, Humanitas, Kwadraad, Palet Welzijn en Stichting MIM zijn in Zoetermeer het meldpunt EMMA gestart. EMMA staat voor Eerder Melden, Minder Achterstanden. Voor dit meldpunt wordt samengewerkt met woningcorporaties in Zoetermeer. Doel van het meldpunt is om huisuitzettingen van mensen met schulden te voorkomen. Heeft iemand twee maanden geen huur betaald, dan doet de woningcorporatie een melding bij meldpunt EMMA. Een maatschappelijk werker doet vervolgens een intake met de betreffende huurder, analyseert de problemen en verwijst de huurder door naar één van de hierboven genoemde organisaties. Op deze manier wordt gezamenlijk geprobeerd om huisuitzetting of andere problemen te voorkomen. In de motie vraagt de ChristenUnie-SGP het gemeentebestuur om 95.000 euro beschikbaar te stellen voor de opstart van dit meldpunt en dit initiatief waar mogelijk te steunen. De motie is mede ingediend door het CDA, de PvdA, GroenLinks en de VVD. De lancering van meldpunt EMMA staat gepland voor september dit jaar.

Verwijsindex Schuldhulpverlening
Recent is de Verwijsindex Schuldhulpverlening opgestart om digitale gegevensuitwisseling te bewerkstelligen tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder kan, als deze ervan op de hoogte wordt gebracht dat een Zoetermeerder met schulden zich in een schulphulpverleningstraject bevindt, adviseren om invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten. Op deze manier worden extra incassokosten voor de Zoetermeerder met schulden voorkomen. Doel van deze Verwijsindex Schuldhulpverlening is om door middel van digitale gegevensuitwisseling het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. Beslagleggingen bij mensen die in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen op deze manier worden vermeden of tijdelijk worden opgeschort. Inmiddels maken meer dan vijftien gemeenten gebruik van deze Verwijsindex Schuldhulpverlening, zoals de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De fractie heeft met steun van het CDA en de PvdA het gemeentebestuur via een motie gevraagd om ook de gemeente Zoetermeer aan te sluiten op deze Verwijsindex Schuldhulpverlening.

Maandag 27 juni neemt de gemeenteraad tijdens het tweede deel van het Voorjaarsdebat een besluit over beide ingediende moties.

« Terug

Archief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden