CU-SGP wil passende zorg voor verwarde mensen in Zoetermeer

Verwarde mensen18-06-2016 20:55 18-06-2016 20:55

Het aantal incidenten met verwarde personen is fors toegenomen in Zoetermeer. Ook de politie heeft er de handen vol aan. 'Er vallen gaten in ons zorgsysteem', concludeert André Bos, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. 'Deze mensen hebben zorg nodig en geen politiecel.'

Op dit moment is de zorg, en vooral de acute hulp voor verwarde mensen, niet goed geregeld. Ze worden bij overlast vaak opgevangen door de politie, terwijl ze meestal geen strafbaar feit hebben gepleegd. De ChristenUnie-SGP constateert dat we in Zoetermeer onvoldoende in staat zijn signalen van verwardheid of onderliggende problematiek vroegtijdig op te pikken. Daarom pleit de fractie voor een sluitend plan van aanpak.

'Wij vragen het college om een combinatie van inzet van veiligheidsmaatregelen, het goed organiseren van passende opvang, zorg en ondersteuning voor de verwarde personen maar ook voor hun omgeving. Het is een enorm complex probleem waar landelijk beleid, lokale veiligheid, zorg en opvang elkaar raken', aldus André Bos. 'De ontwikkeling, ook vanwege het landelijk beleid, is dat mensen met psychische problematiek steeds vaker gewoon in de wijk wonen en behandeld worden. Een open houding en af en toe een oogje in het zeil doen wonderen'.

De ChristenUnie-SGP gaat maandag 20 juni tijdens het voorjaarsdebat in de gemeenteraad een motie indienen over dit onderwerp.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP wil passende zorg voor verwarde mensen in Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.