Verslag van werkbezoek aan afval sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam

SUEZ logozaterdag 17 december 2016 12:58

Op 5 oktober jl. heeft raadslid Klaas Schra namens de ChristenUnie-SGP fractie deelgenomen aan een raadsbezoek aan de afval sorteerinstallatie van het bedrijf SUEZ in Rotterdam. SUEZ is de verwerker van het Zoetermeerse plastic, blik, en drankenkartons afval.

Dit werkbezoek is door het College van Burgemeester en Wethouders voor de gemeenteraadsleden georganiseerd ter voorbereiding op de behandeling van het nieuwe afvalbeleidsplan voor Zoetermeer. Dit nieuwe afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De inzameling en verwerking van plastic, blik en drankenkartons speelt een grote rol wanneer het gaat om het behalen van de landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en de reductie van restafval.

Het bedrijf SUEZ beschikt in Rotterdam over een aantal installaties voor het verwerken en recyclen van het afval dat wij bij de Zoetermeerse huishoudens inzamelen. Zij maken daarbij gebruik van de nieuwste technologieën, zodat zij de hoogste graad van recycling bereiken. Daarbij gaat het om maximale terugwinning van zowel materialen als energie.Klaas Schra en de andere aanwezig raadsleden kregen tijdens het werkbezoek ook nieuwe informatie. Wist u bijvoorbeeld dat het inzamelen van plastic afval en die indrukwekkende installatie door ons zelf als consument betaald wordt? Wij betalen een cent of een gedeelte ervan extra bij de aankoop van pakken melk, limonade en bij de inhoud van conservenblikken. Daarvan wordt het betaald. Dat houdt ook in dat we eigenlijk alleen verpakkingen mogen aanleveren.

Dagelijks produceren we wereldwijd 10 miljoen ton afval en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die weer op te ruimen. Van belang is dat het afval weer als grondstof hergebruikt kan worden. De ambitie is om naar een hoeveelheid restafval van 30 kg per inwoner in het jaar 2025 te komen terwijl het in het jaar 2020 nog 100 kg zal zijn. Van de hoeveelheid afval is 15 % kunststoffen en bijvoorbeeld 36 % gft.

Een groot probleem zijn PET-producten (Polyethyleen producten), bijvoorbeeld het laagje folie dat onder vleeswaren zit. Men heeft nu al een loods en boten vol liggen in de hoop daar een goede afnemer voor te krijgen. Ook zijn er nogal wat stoorstoffen als verpakkingen die nog niet leeg zijn, videobanden, diverse folies, chemisch afval, medicijnen en hard plastic als tuinstoelen ed. Voorlopig zijn de kosten voor het ophalen, sorteren en vermarkten nog hoger dan de opbrengst en dat moet veranderen uiteraard.

Op YouTube staat een informatief filmpje over de werking van de sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam: https://www.youtube.com/watch?v=WB0nMz8pgdY.

  

« Terug

Reacties op 'Verslag van werkbezoek aan afval sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.