ChristenUnie-SGP praat met vijf andere partijen over een nieuw college in Zoetermeer

Entree Stadhuis-Forum Engelandlaan Zoetermeer - groot.JPEG19-04-2022 07:51 19-04-2022 07:51

Op vrijdag 1 april 2022 is duidelijk geworden dat informateur Sander Dekker een Zoetermeers college voor de bestuursperiode 2022-2026 adviseert van VVD, LHN, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, CDA en ChristenUnie-SGP.

Aan dit advies hebben uitgebreide gesprekken ten grondslag gelegen tussen informateur Sander Dekker en alle politieke partijen in Zoetermeer. In zijn advies heeft Sander Dekker het volgende aangegeven: ‘Alle partijen onderkennen de grote uitdagingen waar de stad voor staat. En alle partijen hebben ook aangegeven bereid te zijn moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan. Ik ben positief gestemd over het grote verantwoordelijkheidsbesef dat de partijen tijdens de gesprekken toonden.’

Sander Dekker is er hierbij van overtuigd dat de geadviseerde partijen inclusief de ChristenUnie-SGP in staat is politieke verschillende te overbruggen. Het levert een stadsbestuur op met een duidelijk lokaal profiel waarbij recht wordt gedaan aan de uitslag van de verkiezingen maar waarbij ook de bestuurlijke ervaring geborgd is.

In zijn advies geeft Sander Dekker over de ChristenUnie-SGP aan dat wij alom worden gewaardeerd voor de constructief-kritische bijdrage die wij in de afgelopen jaren hebben geleverd vanuit de Zoetermeerse raad.

Op donderdag 7 april 2022 is bekend geworden dat formateur Bas Eenhoorn verder aan de slag gaat met het advies van verkenner Sander Dekker om met de VVD, LHN, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, CDA en ChristenUnie-SGP tot een nieuw coalitieakkoord te komen in Zoetermeer. In de komende periode zullen hier intensieve gesprekken over gevoerd worden.

« Terug