Francijn Brouwer en Rick van Rumpt geïnstalleerd als raadslid voor bestuursperiode 2022-2026

2022-03-30 [Kleine foto] Francijn Brouwer en Rick van Rumpt op de avond van hun installatie als geme18-04-2022 19:18 18-04-2022 19:18

Op woensdag 30 maart 2022 zijn Francijn Brouwer en Rick van Rumpt geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Zij zijn daarmee namens onze fractie lid van de nieuwe gemeenteraad van Zoetermeer voor de bestuursperiode 2022-2026.

Tijdens deze eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Zoetermeer legden alle 39 benoemde raadsleden de eed of belofte af. Francijn Brouwer (zie hier) en Rick van Rumpt (zie hier) legden hierbij de eed af.

Tijdens de raadsvergadering stond er ook een duidingsdebat op de agenda. Hierbij gaven alle politieke partijen aan wat de verkiezingsuitslag voor hen betekent en hoe zij hun rol zien in de coalitie- en collegevorming. De bijdrage van fractievoorzitter Francijn Brouwer aan dit debat is hier terug te bekijken.

Maidenspeech van Rick van Rumpt
Op maandag 4 april stond er een debat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering om de uitslag van het half maart gehouden referendum over het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 te duiden. Tijdens dit referendum heeft een overgrote meerderheid (81%) van de kiezers tegen het voorgenomen afvalbeleid gestemd. Tijdens dit duidingsdebat gaven de partijen in de richting van de kiezers en elkaar aan hoe zij tegen de uitslag aankijken. Namens de fractie gaf Rick van Rumpt onze politieke inbreng in dit bijdrage. Dit was ook zijn maidenspeech. Zo wordt de eerste toespraak van een gemeenteraadslid in een plenaire vergadering van de gemeenteraad genoemd.

Zijn maidenspeech is hier terug te kijken.

2022-03-30 Francijn Brouwer en Rick van Rumpt op de avond van hun installatie als gemeenteraadslid

« Terug