Column Anny Hutten: Armoede neemt toe!

Potje met geld.jpgzaterdag 17 december 2022 06:56

Misschien kennen we zelf de zorg over de stijgende kosten van levensonderhoud door inflatie en hoge energieprijzen. Of we kennen iemand die daarmee te maken heeft. Het is spannend, onzeker en dreigend.

Op steeds meer punten zien we de kosten oplopen, steeds meer dingen worden duurder. Nadenken over bezuinigen, knippen in uitgaven, zorgen over de rekeningen, zelfs wakker liggen van de zorgen. Armoede kan ineens heel snel dichterbij komen!

Nadenken over uitgaven en consumptie is op zich natuurlijk geen slechte zaak. Voor veel mensen is bewuster nadenken over onze geldbesteding en consumptiegedrag niet verkeerd. Dit wordt door de hoge inflatie afgedwongen en is het voor velen geen keuze vanuit een ideaal. Voor nu is dit toch een goede bijkomstigheid, want het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.

De zorg, die veel mensen in toenemende mate ervaren, maakt dat er op gemeentelijk niveau al een tijd druk nagedacht wordt over maatregelen die vanuit de gemeente Zoetermeer genomen zouden kunnen worden, als aanvulling op landelijke maatregelen. Onder leiding van wethouder Bouke Velzen wordt hier hard aan gewerkt. Een aantal maatregelen naderen nu de uitvoeringsfase: een ‘warm’ loket: een laagdrempelig loket voor vragen en praktische ondersteuning; voldoende slagkracht voor bestaande subsidiepartners, om voldoende steun aan de inwoners te kunnen blijven bieden de komende periode (denk aan Stichting Urgente Noden Zoetermeer, Stichting Leergeld en Voedselbank); instellen van een noodfonds.

Op langere termijn wil de ChristenUnie-SGP meer inzetten op het vergroten van de bestaanszekerheid, voor zover dit in het bereik van de gemeente ligt. Een motie van de ChristenUnie-SGP is aangenomen, om te kijken of we een ‘consulent bestaanszekerheid’ kunnen aanstellen, zoals ze dat in Tilburg hebben. Deze consulent kan helpen bij een brede aanpak van hulpvragen rond armoede en bestaanszekerheid.

Zo wordt er gewerkt aan maatregelen om met elkaar de winter door te komen en de ergste nood te leningen. En tegelijk daarnaast inzetten op maateregelen voor de langere termijn om mensen te ondersteunen om zich zelf te (blijven) redden.

Anny Hutten

« Terug