Wat was er nou allemaal aan de hand met De Voorde?

Museum De Voorde Zoetermeerzaterdag 17 december 2022 06:47

Een interview met Francijn Brouwer over het besluit om de subsidie te schrappen voor museum De Voorde.

Wat is dat nou allemaal met Museum De Voorde?
Het nieuwe college heeft kort na de verkiezingen besloten om de subsidie van Museum De Voorde stop te zetten, het paarse museum aan het Stadhuisplein. Hierover waren alle zes partijen van de nieuwe coalitie het eens, dat bleek al tijdens de onderhandelingen. Dit betekent in de praktijk dat De Voorde zal sluiten door geldgebrek.

Waarom besloten ze dat zo snel al?
Omdat de vorige raad dat zo wilde. De beslissing werd toen vooruit geschoven, op voorwaarde dat er na de verkiezingen snel een keus gemaakt zou worden.

Een keus tussen wat?
Eigenlijk tussen Het Nationaal Videogamemuseum en De Voorde. Het museumbudget was 673.000 euro voor De Voorde, maar in 2021 vroeg De Voorde nog 200.000 extra per jaar, en het Videogamemuseum klopte ook aan voor subsidie, 300.000. Daarmee was het eigenlijk een keus geworden: gaan we door met het ene of met het andere museum. Het vorige college wilde die keus niet maken en trok daar voor één keer een half miljoen extra voor uit. Daar hebben wij toen al tegen gestemd, en we kunnen zo niet doorgaan.

Waarom niet?
Omdat het gemeentebestuur deze vier jaar wel redelijk wat eenmalig geld heeft te besteden, maar geen keuzes kan maken die elk jaar weer veel geld kosten, omdat er in de toekomst een groot tekort ontstaat op de begroting. Maar dat is een ander verhaal. Bovendien zal Het Videogamemuseum in de toekomst nog meer geld nodig hebben, omdat het zo populair is dat het uit z’n jasje groeit.

Is dat ook waarom er gekozen is voor het videogamemuseum?
Ja, het videogamemuseum lijkt beter bij Zoetermeer te passen. De bezoekersaantallen van De Voorde zijn niet om over naar huis te schrijven, en de subsidie per kaartje is ongeveer 60 euro! Maar bij het Videogamemuseum loopt het storm. Wel is het zo dat dit museum nog bezig is met het verkrijgen van de museumaccreditatie. Daarom lijkt het nu net of Zoetermeer straks geen museum meer heeft.

Maar dat is toch ook jammer?
Ja. De ChristenUnie-SGP had het beter gevonden als de doorstart van het stadsmuseum was geslaagd. Vroeger zat dat in de Dorpsstraat, en het liep niet zo goed. De Voorde was een poging om er nieuw leven in te blazen. Maar het nieuwe concept kwam niet van de grond, en wat het ook was, een stads-museum werd het niet. Gelukkig wonen we in een regio met een overvloed aan goede musea.

En wat was dat nou met dat referendum?
Ja, er is geprobeerd om het raadsbesluit terug te draaien met een referendum, maar daarvoor zijn niet genoeg ondersteuningsverklaringen binnengehaald. Het zou hoe dan ook niet gewerkt hebben, want de raad heeft het niet besloten, omdat subsidieverlening een college-bevoegdheid is. Er wás wel een raadsbesluit, maar dat ging over eventuele aanvullende wensen en bedenkingen die raadsleden hadden.

Wat gebeurt er nou met het museumbudget dat nu niet nodig is?
Voor nu hebben we dat nodig om De Voorde fatsoenlijk af te sluiten, en om het erfgoed van Zoetermeer op een andere manier ten toon te stellen.

Welk erfgoed van Zoetermeer?
Zoetermeer is een heel oude gemeente, met een interessantere geschiedenis dan je denkt. Dat erfgoed staat op het moment helaas onzichtbaar in het depot van De Voorde. Als je nieuwsgierig bent naar meer geschiedenis, lees dan eens het boekje “De 100 dingen die je als Zoetermeerder over je stad moet weten”. Of kom kijken als we straks klaar zijn met een nieuwe vorm van tentoonstellen!

« Terug