Nieuw coalitieakkoord met ChristenUnie-SGP feestelijk gepresenteerd

20220603-presentatie-coalitieakkoord3-remco-zwinkels-1000px.jpg03-06-2022 16:19 03-06-2022 16:19

Op 3 juni is het nieuwe coalitieakkoord in de Zoetermeerse gemeenteraad gepresenteerd. Namens onze partij is Bouke Velzen (41) beoogd wethouder in de nieuwe coalitie.

Na goedkeuring in de raad gaan de komende 4 jaar VVD, LHN, PDvZ, Zó Zoetermeer, CDA en ChristenUnie-SGP de hoofdlijnen uitvoeren van het nieuwe coalitieakkoord. De titel van het akkoord is 'Samen doen wat nodig is'.

Vanuit ChristenUnie-SGP is Bouke Velzen (41) naar voren geschoven als beoogd nieuwe wethouder. Na het vaststellen van het akkoord in de gemeenteraad woensdag, gaat Bouke als wethouder de komende vier jaar invulling geven aan het akkoord, met name op het gebied van sociale zaken, duurzaamheid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en energietransitie. Stuk voor stuk aandachtspunten waar de ChristenUnie-SGP stevige standpunten over heeft. En die wij graag in de praktijk brengen de komende jaren. 

Wij vinden het mooi dat het voorliggende akkoord een sfeer ademt van praktische ambitie, en van samenhangend aanpakken. We verheugen ons op nieuwe vormen van samenwerking, binnen en buiten het stadhuis. 

Werken aan veiligheid en sterke wijken, het is precies wat Zoetermeer nodig heeft, en het krijgt veel aandacht in het akkoord. Net als het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning, en het inhalen van de achterstand in woningbouw. En ook op het gebied van duurzaamheid en afvalbeleid gaan we op een constructieve manier doen wat nodig is.

« Terug