SCHRIFTELIJKE VRAGEN: disfunctioneren digitale portofoons Brandweer

maandag 16 februari 2009 11:01

Op 10 februari hebben we schriftelijke vragen gesteld over de veiligheidsrisico’s van digitale portofoons bij de Brandweer. Wij hebben er behoefte aan meer te weten over het omgaan met de omstreden digitale portofoons.

Geacht college,

In het Nederlands Dagblad (ND) van 10 februari stond een artikel getiteld “Nieuwe porto’s weer in de kast” (Brandweerlieden ontevreden over communicatienetwerk C2000).

Het communicatienetwerk C200 beoogd te zorgen voor de onderlinge communicatie tussen Brandweer-, Politie- en Ambulancemedewerkers. De laatste twee hebben geen problemen omdat zij het systeem anders gebruiken.
We hebben gelezen dat onlangs 4 brandweerkorpsen gestopt zijn met de digitale portofoons en teruggegaan zijn naar de analoge portofoons. Sommige korpsen zijn niet eens begonnen aan de digitale portofoons.
De walkie-talkiefunctie die brandweerlieden gebruiken binnen gebouwen, noodzakelijk om boodschappen (via Direct Mode – DMO) bij dreigend gevaar door te geven aan collega’s, werkt soms niet bij de digitale portofoons. Analoge geven deze boodschappen wel door, zij het soms met ruis. Maar wel verstaanbaar. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.

De fractie ChristenUnie-SGP heeft daarom de volgende vragen aan het College.

1. Is het College op de hoogte van het stoppen van vier Brandweerkorpsen met de digitale portofoons van het communicatienetwerk  C2000. Is het College ook op de hoogte dat er Brandweerkorpsen zijn die de analoge portofoon niet hebben willen verruilen voor de digitale.

2. Gebruikt het Zoetermeerse Brandweerkorps de digitale portofoons. Zo nee, waarom niet. Welke garanties wil het College hebben alvorens de digitale portofoons in gebruik te nemen.

3. Indien gebruik gemaakt wordt van digitale portofoons, worden de problemen zoals hier geschetst dan ook onderschreven door het College? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoe ernstig zijn de problemen sinds de ingebruikname en gedurende welke periode zijn deze problemen er al.

4. Zijn er situaties bekend waarbij door het disfunctioneren van de digitale portofoons, (min of meer) levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan? Zo ja, om wat voor soort situaties ging het dan. En hoe is daarna gezorgd dat deze risico’s voor Brandweerlieden voortaan worden voorkomen?

5. Is het College bekend met de zogeheten Special Coverage Location (SCL), op plekken die extra aandacht nodig hebben vanwege de binnenhuisdekking bij gebouwen. Dit kan worden ingesteld door de burgemeester. Zo ja, wordt hier ook gebruik van gemaakt en hoe vaak is dit al ingezet.

6. Volgens het NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding) moet uiteindelijk iedereen over op het digitale systeem. Zij doen op dit moment onderzoek naar de klachten.  Hoe gaat het College om met de huidige risico’s totdat er adequate en veilige  oplossingen zijn?

7. Daarnaast hebben wij vernomen dat de digitale portofoons voor het uitvoerend werk van Brandweerlieden zeer ongebruiksvriendelijk zijn. Klopt dat en wat gaat het College hier aan doen?


Helen du Bois

 

« Terug

Reacties op 'SCHRIFTELIJKE VRAGEN: disfunctioneren digitale portofoons Brandweer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.