Een terugblik op een jaar ambassadeurschap door Arco Weening

Arco Weening, ambassadeur voor de vrede in Zoetermeer (AD Zoetermeer, 21-09-2018)vrijdag 20 december 2019 09:45

In 2018 heb ik een motie ingediend om Zoetermeer een “Stad van Compassie” te laten zijn. Het idee was afkomstig van het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ). Dit overleg heeft tot doel alle religies op een vreedzame wijze samen te laten leven. Het wegnemen van vooroordelen over en weer is een van de middelen die worden ingezet.

Door Arco Weening, Raadslid ChristenUnie-SGP

In 2018 heb ik een motie ingediend om Zoetermeer een “Stad van Compassie” te laten zijn. Het idee was afkomstig van het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ). Dit overleg heeft tot doel alle religies op een vreedzame wijze samen te laten leven. Het wegnemen van vooroordelen over en weer is een van de middelen die worden ingezet.

Bij een Stad van Compassie hoort ook een ambassadeur. Het ILOZ heeft mij, als initiatiefnemer van de motie, gevraagd deze rol voor een jaar op me te nemen. Het jaar liep van september 2018 tot september 2019.
 
Als eerste ambassadeur had ik de vrijheid om een en ander naar eigen inzicht in te vullen. Ik heb ervoor gekozen om in contact te komen met de beide moskeeën in Zoetermeer, te weten de Oranjemoskee (Turks) aan de Schoolstraat (bijna mijn buren) en de Al-Qibla moskee (Marokkaans) in Meerzicht. Het contact met beide besturen was hartelijk. Beide moskeeën proberen goed te integreren in de Nederlandse samenleving. 

Omdat er vanuit de Al-Qibla moskee ook een aantal jongeren zijn gaan strijden in Syrië heb ik tevens met hen gesproken over dit probleem. Zij vertelden me over de richtingenstrijd die binnen de moskee heeft gewoed, maar dat die in het voordeel van degenen die willen integreren is beslecht. Dit gaf wel een andere blik op de ideeën die ik had over deze moskee.  

De moskeeën organiseren open dagen, die ik heb bezocht. Ook daar waren de contacten met de moslims vriendelijk.

Ook al ben je het met de ideologie van de moslims niet eens, toch is het belangrijk om met elkaar te kunnen leven. Hopelijk heeft mijn ambassadeurschap iets kunnen betekenen voor de integratie van moslims in de samenleving.

Arco Weening
Raadslid ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Een terugblik op een jaar ambassadeurschap door Arco Weening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.