ChristenUnie-SGP stemt tegen begroting in Najaarsdebat

Francijn2termijn.pngdonderdag 14 november 2019 21:59

De ChristenUnie-SGP heeft maandagavond bij monde van fractievoorzitter Francijn Brouwer tegen de begroting gestemd. Tijdens het jaarlijkse Najaarsdebat wordt de begroting in stemming gebracht door het college van burgemeester en wethouders. Omdat er in het Voorjaarsdebat niet te praten viel over aanpassingen, rest de ChristenUnie-SGP niets anders dan tegen te stemmen tegen deze vorm van buitensluiting. 

Een week eerder had raadslid Arco Weening al gewaarschuwd dat het tijd werd voor het college om alle partijen serieus te nemen bij het vaststellen van de begroting. In plaats daarvan bleek ook toen dat die ruimte er niet was. Coalitiepartijen hadden binnenskamers immers alles al dichtgetimmerd, nog voordat er een debat was begonnen.

Francijn Brouwer verwoorde het maandagavond als volgt:

'Voorzitter,

In deze tweede termijn van het begrotingsdebat wil ik namens de ChristenUnie-SGP nog een paar punten maken, een vraagteken plaatsen, en een uitroepteken zetten.

Eerst het uitroepteken.

Daarvoor citeer ik uit het werk van het college, de pre-adviezen bij de moties en amendementen:

"De maatregelen zijn in samenhang vastgesteld, en als er aan één van de maatregelen gesleuteld wordt, dient het hele pakket opnieuw tegen het licht gehouden te worden." Einde citaat.

Ik dank de wethouder voor deze uitstekende samenvatting van wat er mis is met deze jaarcyclus. Wellicht wordt het nog iets duidelijker als we erbij zeggen: "De maatregelen zijn in het coalitie-vooroverleg van het voorjaarsdebat in samenhang vastgesteld."

U begrijpt vast dat dat betekent dat we, in samenhang met het voorjaarsdebat, tegen de begroting zullen stemmen. Je kunt niet tegen de perspectiefnota stemmen, en dan voor zijn kloon, de begroting.

Dan het vraagteken.

Voorzitter, in het Algemeen Dagblad konden we onlangs lezen dat de gemeente Westland in dezelfde situatie als wij zit als het gaat om kringloopbedrijven. De oplossing die zij momenteel onderzoeken, is of kringloopbedrijven kunnen worden geclassificeerd als inzamelbedrijven. Ons lijkt dat eigenlijk een uiterst logische optie, en daarom vragen we het college om over de schouder van het Westland mee te kijken.

Nu nog een paar punten.

Het eerste punt gaat over onze motie "voorgangsersoverleg", motie 7. Wat wij willen bestaat nog niet.

Wij willen graag dat B&W ZELF het initiatief neemt, de uitnodigingen breed verstuurt, om met voorgangers van religieuze organisaties in gesprek te gaan. En niet ad hoc, maar op structurele basis. Niet met een paar mensen, maar met een brede afvaardiging, liefst de voorgangers. We willen dat er dan een serieuze agenda op tafel ligt, die gaat over

  • schuldhulpverlening

  • armoede

  • integratie van minderheden etc.

In het Algemeen Dagblad konden we lezen dat oud-burgemeester Krikke behoefte had aan contact met de kerken, "omdat ze langs kerkelijke kanalen informatie kon verwerven die ze niet langs andere wegen ontving."

En mocht u haar als autoriteit niet zo hoog hebben, luister dan eens naar Tamara van Ark, aan het woord in de Rotterdamse Pauluskerk:

"Armoede in Nederland is schrijnend en onacceptabel. (...) Voor veel mensen is de stap naar de overheid erg groot. Daarom is het zo belangrijk dat er kerken zijn. (...) Zonder uw inzet zouden we deze diaconale opdracht helemaal niet voor elkaar kunnen krijgen."

Einde citaat, en einde van dit punt.

Het tweede punt gaat over onze motie "gebruikersdeel ozb kleine verhuurders", motie 6.

Het is te makkelijk om te zeggen: het is niet toegestaan om bij de ozb onderscheid te maken op grond van draagkracht. Dan zoekt u maar een andere manier om de ozb-verandering te verzachten voor kleine verhuurders in de Dorpsstraat en de wijkwinkelcentra, zoals onze motie ook vraagt. Het gaat hier om een lastenverhoging van 400 naar 700 euro per jaar, per ton WOZ waarde. Dat is wel de moeite waard om beter naar te kijken. Zoals we al zeiden: we willen niet dat de eigenaren in de Dorpsstraat noodgedwongen hun panden moeten verkopen aan grote investeerders.‚Äč

Als laatste, voorzitter. De dominee die gisteren bij ons voorgang in het Kompas, vroeg tijdens het gebed aan God om wijsheid voor de gemeenteraad. Dat we bij het begrotingsdebat oog zouden hebben voor het belang van iedereen in de stad. Dat wil ik u meegeven – en u oproepen om wijze besluiten te nemen.'

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP stemt tegen begroting in Najaarsdebat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.