Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2019

Fractievoorzitter Francijn Brouwer tijdens Voorjaarsdebat 2019 (24-06-2019).jpgzaterdag 29 juni 2019 16:24

Tijdens deel 1 van het Voorjaarsdebat afgelopen maandagavond 24 juni heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer een reactie gegeven op de 124 bezuinigingsvoorstellen van het gemeentebestuur die zijn opgenomen in de Perspectiefnota voor 2020. A.s. maandagavond 1 juli volgt deel 2 van het Voorjaarsdebat.

Geachte voorzitter, collega’s en belangstellenden,

We staan met het voorjaarsdebat aan het begin van een nieuw traject, dat draait om het jaar 2020. Over twee jaar zullen we terugkijken op wat we hier vandaag starten.

En normaalgesproken om deze tijd zitten we in de fase van dromen en plannen maken. Wat willen we in het volgende jaar graag realiseren? In welke richting willen we gaan?

Maar dit jaar buigen we ons al weken over 124 bezuinigingsvoorstellen. We hebben een dreigend tekort van 10 miljoen euro over 2020. En we moeten vechten voor meer geld van het rijk voor de jeugdzorg.

Niet velen van ons zullen in hun verkiezingsprogramma de vraag hebben beantwoord: als de nood aan de man komt, wat willen we dan graag afbreken? Zullen we de stad versoberen of plannen in de ijskast zetten? Zullen we de bibliotheek sluiten of de citymarketing afschaffen?

Daarom is dit een soort omkeeroefening. Neem de begroting, streep weg wat je wilt behouden, en de rest is weg te bezuinigen. Toch?

Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Alle voorstellen raken mensen. Minima, zorgclienten, ondernemers, kinderen, werklozen, brandweermensen, veteranen, natuurliefhebbers, ambtenaren.

Het is dus zaak om de lasten zo goed mogelijk te verdelen. Wij hebben als fractie een lijstje gemaakt met criteria om de voorstellen aan te toetsen. Criteria in de geest van ons partijprogramma. Luistert u even mee.
-  Je wilt liever geen schepen achter je verbranden. Als dingen later zonder moeite opnieuw kunnen worden ingevoerd, verdient dat in beginsel de voorkeur.
-  Versoberen mag best in magere tijden, maar je komt niet aan iemands basisonderhoud (in deze categorie kunnen de bezuinigingen op zoetermeerpas en bijzondere bijstand zomaar vallen).
-  Reken de impact mee: hoeveel en welke mensen tref je hiermee? (dat betekent niet per definitie dan een bezuiniging die veel mensen treft, onwenselijk is. Misschien helpt die juist wel om de lasten goed te verdelen).
-  Sommige dingen komen toch wel, dan kun je de bittere pil nu beter slikken (bijv. de begrenzing van de jeugdhulp, de vernieuwing van het sociaal domein in z’n algemeenheid ook).
-  Met grote stappen ben je snel thuis (zwembad 750.000 per jaar, betaald parkeren tot ½ miljoen per jaar).
-  Maar: unieke voorzieningen tasten we liever niet aan (ja, daar valt het zwembad onder)
-  En met het oog op de groei van de stad moeten we het algemene voorzieningenniveau in de gaten houden (de Balijhoeve bijvoorbeeld kan een spin in het web zijn van wijkvoorzieningen).
-  Wijken die ver van het centrum liggen, hebben meer voorzieningen nodig (denk aan de wijkbibliotheken in Rokkeveen en Oosterheem, daar kom ik op terug).
-  Staan er dingen in de lijst die eigenlijk geen taak van de gemeente zijn? (evenementen die de samenleving zelf kan dragen)
-  Ten slotte, zijn er principiele kanten aan deze bezuiniging? En wat zegt ons verkiezingsprogramma erover? (in ons DNA is bruis en citymarketing bijvoorbeeld minder vast verankerd dan armoedebestrijding en jeugdzorg).

Zo hebben wij ons een weg gegeten door de rijstebrijberg.

Veel voorstellen waar wij tegen zijn, zijn ook niet voorgesteld door het college. Denk aan de begrenzing van de bijzondere bijstand, en het afschaffen van burgernet. Die zullen we dus even laten liggen. 


Maar er blijft een lijstje over van voorstellen waar wij tegen zijn, en die wel op de planning staan.

Wij vragen uw aandacht voor:
-  Het vervoer naar jeugdhulpvoorzieningen;
-  De Zoetermeerpas
-  De armoedesubsidies.

Het is waar dat we de lasten met z’n allen moeten dragen, maar het lijkt ons redelijk om minima daarbij zo veel mogelijk te ontzien. Daarom willen we graag dat het college in overleg treedt met het BOAZ – het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer. Overigens een prachtige, betekenisvolle naam voor zo’n organisatie… Boaz speelt een bijzondere rol in een Bijbels verhaal over de zorg voor weduwen.

En, in mindere mate hebben wij ook bezwaar tegen de bezuinigingen op het nachtnet fiets, de stadspagina en de graffittibestrijding. Maar we beseffen dat het geen tijd is om lieverkoekjes te bakken.

Verder, voorzitter, vinden wij dat de gemeente terug moet naar de tekentafel als het gaat om de bezuiningen op de bibliotheek. Als er in een onderling gesprek met de bibliotheek een mooie bezuiniging kan worden bereikt, vinden wij dat prima. Maar twee vestigingen zonder pardon sluiten, dat gaat ons te ver. Daarom zullen wij diverse voorstellen steunen die deze richting beogen.

Wat het D-woord betreft, Diftar, (meer betalen als je meer afval maakt) – het lijkt ons risicovol om in deze tijden grote investeringen te doen in een stelselwijziging, als het maar de vraag is of je de geplande besparingen haalt. Met het oog op de duurzaamheid en de afvalverwerking kunnen we natuurlijk wel een start maken met een aantal maatregelen. Per slot van rekening willen we graag de hoeveelheid restafval naar beneden. Daarvoor kun je het beste beginnen bij grote vervuilers.

Een punt van aandacht zijn voor ons de kringloopbedrijven,de grote opruimers. Wij willen graag dat het college een manier zoekt om hen tegemoet te komen bij hun afvalverwerking. Zeker omdat de besparing die wij zouden halen, veel lager is dan de kosten die de kringloopbedrijven er zelf voor moeten maken. 


Voorzitter, nu volgt de vraag natuurlijk: wie zal dat betalen?

Daarom hebben we ook andersom gekeken: zijn er ook bezuinigingen in het lijstje die wij willen toevoegen? Die zijn er zeker. In dat kader zullen wij een aantal voorstellen van bijvoorbeeld Zo! Zoetermeer steunen, en zelf een paar voorstellen indienen. 

Zo denken wij dat er geld te besparen is met citymarketing, met de investering in “Aandacht werkt”. We denken dat de samenleving meer zelf zijn evenmenten en bruis kan dragen, en dat sommige dingen niet elk jaar hoeven. 

De reclamebelasting mag van ons best onderzocht worden.

En, voorzitter, ten slotte wil ik de kostendekkendheid van de leges noemen. Zeker de kosten van de drank- en horecavergunningen en de evenementen staan in geen verhouding tot de leges. 


Voorzitter, de verleiding is groot om ons met z’n allen te storten op geld en bezuinigingen. Maar dit is niet het begrotingsdebat. Dit is het perspectiefdebat. Het visiedebat. 

Daarom wil ik u namens onze fractie nog iets meegeven. 

Toen wij gingen vergaderen over de bezuinigingsvoorstellen, las een van de fractielden ons voor uit de Bijbel, uit Mattheus 6. Dat is de lange toespraak die Jezus hield (hij heeft hem niet helemáál voorgelezen) vanaf een berg – de bergrede. 

Hij zei: “Maak je geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’ … Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.”

Deze tekst gaf ons de moed om over het geld en de voorzieningen heen te kijken. Deze jaren zullen weer voorbij gaan, en uitdagingen wisselen elkaar af in gemeenteland. In de tussentijd willen wij ons richten op een rechtvaardige verdeling van geld en ruimte. Goede zorg voor de schepping. We willen dat meer mensen in de samenleving gaan omzien naar elkaar. Dat mensen werk hebben om voor zichzelf en elkaar te kunnen zorgen. We willen de kracht van de samenleving gebruiken en ons als overheid concentreren op onze eigen taken. 

Voorzitter, tot zover de dingen die wij mee willen geven als richting voor het schrijven van de begroting. Wij wensen alle betrokken medewerkers veel succes.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.