Ambassadeurs gemeenteraadsverkiezingen

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben ieder hun eigen deskundigheid. Die zetten zij graag om een selecte groep organisaties in Zoetermeer extra te ondersteunen. Deze stichtingen, verenigingen en instellingen zijn ieder op hun eigen manier waardevol voor de stad en staan in regelmatig contact met de fractie ChristenUnie-SGP. 

Kennen wij uw organisatie nog niet? Neem dan contact op ons via cu-sgp@zoetermeer.nl! We maken graag kennis met u.

In de rol van ambassadeur zetten zij zich extra in voor de volgende organisaties in Zoetermeer: 

André Bos

 • Schuldhulpmaatjes
 • Jobhulpmaatjes
 • Stichting Urgente Noden
 • VIP/ZoSamen
 • Vrijwilligerscentrale
 • Stichting Present
 • RVOZ
 • Ondernemershuys
 • Samenspraakgroep
 • ANBO/OSO
 • UNICOZ
 • Halte 2717
 • Palet welzijn
 • Kwadraat

Arco Weening

 • WAS Kracht
 • Woningbouw Vestia
 • Woningbouw DGW
 • Winkeliersvereniging Dorpsstraat
 • Winkeliersvereniging Stadshart
 • Bijna Thuis huis (Hospice)
 • Bibliotheek

Francijn Brouwer

 • Piezo
 • Stichting Leergeld
 • Stichting Gilde Zoetermeer
 • Buddy Netwerk
 • WijZelf

Lennert Hut

 • Sportcafé
 • Vogelwerkgroep
 • Kwaliteitsteam Buytenpark
 • Duurzaam Zoetermeer
 • Radio Zoetermeer
 • Kledingbank
 • De Zonnebloem

Klaas Schra

 • DEZO
 • BIZ Kwadraat
 • Voedselbank
 • Onze Zoetermeerse Bouwsociteit
 • CKC
 • Gregg & Baud
 • Stadsmuseum
 • Terra
 • Filmhuis

Alexander Bruin

 • Stichting Jong
 • Beraad van Kerken
 • St. Humanitas
 • Inter religieus overleg

Jeanette Verwoerd

 • OPEZ
 • Gevangenzorg Nederland - vrijwilligers
 • De Pelgrimshoeve
 • IPSE De Bruggen