Resultaten

De ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de volgende resultaten geboekt via o.a. moties en politieke vragen:

Landelijke publiciteit n.a.v. column commissielid Lennert Hut over 'viering' Halloween in Zoetermeer
- Discussie over Halloween met o.a. commissielid Lennert Hut in Nieuws&Co op Radio 1 op 22 oktober 2019 

- Telefonisch interview in Muijs in de Morgen op Radio West op 23 oktober 2019 (vanaf 9 minuut 30 seconden)
- Artikel Algemeen Dagblad 'Christenen protesteren tegen Halloween Walk tijdens optocht' van zondag 20 oktober 2019
- Artikel De Telegraaf ''Halloween-fundamentalisme' stuit christenen tegen de borst' van dinsdag 22 oktober 2019
- Artikel NOS 'Zoetermeer wordt weer Halloweenstad, maar uit christelijke hoek klinkt kritiek' van vrijdag 25 oktober 2019
- Artikel en video Reformatorisch Dagblad 'Getuigen van het Licht tijdens duister Halloween' van zaterdag 26 oktober 2019
- Video Algemeen Dagblad 'Gutsend bloed, kettingzagen en enge zombies: Griezelen in de Halloweenstad van Nederland' van zaterdag 26 oktober 2019
- Interview Nederlands Dagblad met Lennert Hut 'Witte kleren als symbool tegen duister Halloween in Zoetermeer' van zaterdag 26 oktober 2019
- Artikel en video Hart van Nederland van SBS 6 'Christenen in Zoetermeer maken zich zorgen om duistere kant Halloween' van zaterdag 26 oktober 2019

Najaarsdebat november 2018
- Motie Klimaatdoelstelling als banenmotor (november 2018) => aangenomen
- Motie Social coins (november 2018) => aangenomen
- Motie Solliciteren en schulden (november 2018) => aangenomen

Voorjaarsdebat juni 2018
- Motie Hoe gaat het met de publieksbalie? (juni 2018) => aangenomen
- Motie Ondertekening Handvest voor Compassie (juni 2018) => aangenomen

---

In de raadsperiode van maart 2014 t/m maart 2018 heeft de ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer de volgende resultaten geboekt via moties en politieke vragen:

Najaarsdebat november 2017:
- Motie Zoetermeer Smart City (november 2017) => aangenomen
- Motie Softdrugs gebruik jongeren onder de 18 jaar (november 2017) => aangenomen
- Motie Meer pleegzorg in Zoetermeer (november 2017) => aangenomen
- Motie Pilot gegevensuitwisseling tussen de gemeente Zoetermeer en het BKR (november 2017) => aangenomen
- Motie Aanpak eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer (november 2017) => aangenomen
- Motie Cameratoezicht in De Dorpsstraat (november 2017) => aangenomen

Voorjaarsdebat juni 2017
:
- Motie Investeren in gezinnen (juni 2017) => aangenomen
- Motie Schulden overnemen van multiprobleemgezinnen (juni 2017) => aangenomen
- Motie Pilot met overnemen schulden van jongeren (juni 2017) => aangenomen

Voorjaarsdebat juni 2016
:
- Motie Project EMMA, Eerder Melden, Minder Achterstanden (juni 2016) => aangenomen
- Motie Ontsluiting data gemeentelijke schuldhulpverlening (juni 2016) => aangenomen
- Motie Bevorderen recreatie in openbaar gebied (juni 2016) => aangenomen

Februari 2016
:
Mede naar aanleiding van onze eerdere schriftelijke vragen over het beleid voor digitale veiligheid bij de gemeente Zoetermeer heeft het gemeentebestuur besloten om de regels voor het bekijken van privacygevoelige informatie door ambtenaren flink aan te scherpen. Onderdeel van deze maatregel is dat het aantal ambtenaren dat toegang heeft tot persoonlijke gegevens drastisch is verkleind.

Januari 2016
:
In antwoord op onze schriftelijke vragen over de fietsenstallingen bij het vernieuwde winkelcentrum Rokkeveen heeft het College van Burgemeester en Wethouders toegezegd dat er extra fietsenklemmen worden geplaatst bij het winkelcentrum. Daarnaast voert het gemeentebestuur naar aanleiding van onze vragen in het voorjaar van 2016 een aanvullend onderzoek uit bij winkelcentrum Rokkeveen en winkelcentrum De Vlieger om te bepalen of er nog meer fietsenklemmen nodig zijn.

Najaarsdebat november 2015:
-  Motie Ambitie energieneutraal naar 2030 (nov. 2015) => aangenomen
-  Motie Onderzoek naar mogelijk hergebruik afval (nov. 2015) => aangenomen
-  Motie Evaluatie SROI van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (nov. 2015) => aangenomen
-  Motie Open Dag voor leegstaande bedrijfspanden (nov. 2015) => aangenomen
-  Motie Instellen proef communicatie via WhatsApp (nov. 2015) => aangenomen
-  Motie Vrij blok reserveren in commissievergadering (nov. 2015) => aangenomen
-  Toezegging tijdens najaarsdebat november 2015 -> Wethouder gaat na inwerkingtreding van de splitsingswet voor energiebedrijven een concrete verkoopstrategie uitwerken voor het aandelenbelang van de gemeente Zoetermeer in Eneco. Dit naar aanleiding van ons voorstel om te onderzoeken of dit aandelenbelang kan worden verkocht.
-  Toezegging tijdens najaarsdebat november 2015 -> Wethouder neemt ons voorstel om ouderen veiliger te laten wonen door elektrisch koken te stimuleren mee in zijn gesprekken met verhuurders en woningbouwcoöperaties.

Voorjaarsdebat juni 2015:
-  Motie Ambities van digitalisering (juni 2015) => aangenomen
-  Motie Impuls bijstandsgerechtigden helpen aan een baan (juni 2015) => aangenomen
-  Toezegging tijdens voorjaarsdebat juni 2015 => Verbetering begeleiding huisvesting vluchtelingen in Zoetermeer.

Najaarsdebat november 2014:
-  Motie Gun het Stadsmuseum en Terra ook een plaats in het stadhuis (nov. 2014) => aangenomen
-  Motie Warmer welkom (nov. 2014) => aangenomen
-  Motie Gast van de raad 2.0 (nov. 2014) => aangenomen

Voorjaarsdebat juni 2014:
-  Motie Opstart pilotproject energienotaloze particuliere woningen in Zoetermeer (juni 2014) => aangenomen
-  Motie Aanbeveling tot nauwe samenwerking WMO met de Veiligheidsregio (juni 2014) => aangenomen
-  Motie Matching vrijwilligersvacatures en werkzoekende (juni 2014) => aangenomen
-  Motie Uitwerken tegenprestatie bijstandsgerechtigden (juni 2014) => aangenomen