Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Fractienieuws 20 december

Beste leden van de ChristenUnie SGP

Tekst: Francijn Brouwer

Afgelopen maandag is de gemeenteraad voor het laatst in 2018 bij elkaar gekomen. 
Omdat alles in de raadscommissies al zo grondig was voorbereid, waren we 
vroeg klaar. Nu staan er een paar weken geen vergaderingen gepland. Na 
een roerig jaar met verkiezingen en functiewisselingen zijn we daar 
allemaal aan toe.

In 2019 staan er weer verschillende belangrijke 
dossiers op de agenda. Er moeten knopen worden doorgehakt over de 
dekking van de tekorten, en over de verantwoorde uitbreiding van het 
huizenbestand. Maar voor die tijd krijgen we nu even een adempauze.

De fractie wenst u allemaal fijne kerstdagen toe! Het feest van het 
Licht van de wereld, dat geboren werd in onze duisternis. We bidden dat 
Zijn licht ons weer nieuwe inspiratie zal geven om in onze omgeving tot 
een licht te zijn.

Ook wensen wij u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. 
Tot ziens in 2019!

 

Het Entreegebied

Tekst: Arco Weening

Er is een grote vraag naar woningen. Zoetermeer wil daarom 10.000 huizen bouwen, mogelijk zelfs 16.000. En dat binnen de grenzen van de stad. Dat is een complexe klus. Niet in de laatste plaats omdat we onze stad ook groen willen houden.

Een fors deel van die woningen kan worden gebouwd in het zogenaamde Entreegebied. Dat is het gebied rond de Afrikaweg, van de Mandelabrug tot aan station Centrum West. Daar kunnen wel 4.500 woningen worden gebouwd. Kantoren worden gesloopt of omgebouwd tot woningen. De Afrikaweg wordt 50 km zone met een groene golf voor de doorstroming van auto’s. Parallel aan de Afrikaweg komen twee ventwegen om het verkeer voor de wijk te ontsluiten. Er zal vooral hoogbouw komen, met relatief veel groen. De hoogbouw zal zich kenmerken als gevarieerd in hoogte, diepte en kleur en materiaalgebruik.

Meer informatie op de website

Gevaarlijke parkeergarages?

Tekst: Arco Weening

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten geweest bij (grootschalige) parkeergarages. Het gaat dan om het risico van instorten van deze garages. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij tot nu toe nog geen slachtoffers zijn gevallen. We denken dan aan Eindhoven (2017), Almere en Wormerveer (beide in september 2018).

Ook Zoetermeer kent een veelheid aan (grootschalige) parkeergarages. ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de Zoetermeerse parkeergarages, en wil een overzicht van deze parkeergarages en welke inspecties hebben plaatsgevonden.

Bij de beantwoording van deze vragen deelde de burgmeester mee dat er geen aanwijzingen zijn dat er iets mis is met de Zoetermeerse parkeergarages.

Nog geen maand later doemden problemen op met de parkeergarages aan de Quirinegang in Rokkeveen. Een betonplaat zou doorzakken. Onderzoek wees uit dat er niets aan de hand zou zijn. We wachten af en hopen dat zich geen ongelukken zullen voordoen.

Bomen in de Molenstraat

Tekst: Arco Weening

De gemeente had het plan opgevat om alle (!) bomen in de Molenstraat te kappen omdat er bij een boom één ziekte was opgetreden. De bomen in de Molenstraat geven de straat een uniek en historisch beeld, en het beeld is daardoor ook beschermd. ChristenUnie-SGP heeft mondelinge vragen gesteld, waarop de gemeente haar plan heeft ingetrokken en momenteel in gesprek is met de bewoners over een onderzoek naar de kwaliteit van iedere individuele boom, alvorens er rucksichtslos wordt gekapt. Er wordt ook over herplanting nagedacht.

Nieuw openluchtzwembad

Tekst: Arco Weening

Een aantal jaren geleden is het openluchtzwembad Het Keerpunt gesloten. Er was een afnemende belangstelling en het exploitatietekort van € 1 mln. per jaar drukte zwaar op de begroting van de gemeente Zoetermeer. De tijden waren financieel krap, het Keerpunt werd verkocht en door de nieuwe eigenaar gesloten.

In de afgelopen jaren was er een voortdurende vraag vanuit de Zoetermeerse bevolking om een openluchtzwembad. Vaak werd uitgeweken naar omliggende plaatsen. Het Noord Aa voldeed ook niet altijd, vanwege blauwalg.

Met een toenemende economische groei gedurende de afgelopen jaren kwam een openluchtzwembad steeds meer en duidelijker in beeld. Uiteindelijk werd unaniem besloten tot bouw van een nieuw openluchtzwembad in het Van Tuyll Sportpark. Voor de geplande locatie: zie bovenstaand plaatje.

Het is een multi functioneel zwembad geworden met wedstrijdbad, springkuil en kinderbad. Om de kosten in de pas te houden wordt het Driesprong gesloten. Daar komt een nieuwe sporthal. De investering voor het zwembad en sporthal bedraagt € 31 mln. en levert een jaarlijks exploitatietekort op van € 1,25 mln. De bouw start in oktober 2020. De oplevering zal dan in 2022 zijn.

In het Van Tuyll Sportpark zijn reeds verschillende sportverenigingen gevestigd, zoals atletiek, hockey, honkbal en disc golf. Nu daar een zwembad bijkomt is de fractie van ChristenUnie-SGP van mening dat er geen plaats is voor nachtclubs. De afgelopen jaren is daar sprake van schietincidenten en is zelfs een handgranaat gevonden. Deze nachtclubs moeten dan ook zo snel mogelijk worden gesloten.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts