Verbeterkansen voor social return bij inkoop en aanbestedingen (SROI) gemeente Zoetermeer

SROIzaterdag 07 mei 2016 08:21

Het gemeentebestuur van Zoetermeer heeft een evaluatie uit laten voeren naar de social return van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. De ChristenUnie-SGP fractie had hier eerder via een motie toe opgeroepen.

In het najaarsdebat van 2 november 2015 heeft de gemeenteraad op initiatief van de ChristenUnie-SGP een motie over SROI aangenomen. SROI staat voor Social Return on Investment. In de motie werd het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om een evaluatie van SROI van het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zoetermeer uit te voeren.

De gemeente Zoetermeer werkt al een aantal jaren met het instrument SROI, waarbij 5% van de aanbestedingssom moet worden ingevuld om MVO-activiteiten en/of arbeidsparticipatie in Zoetermeer te bevorderen. Ook heeft SROI tot doel om meer regionaal in te kopen, zodat bedrijven uit Zoetermeer en omgeving grotere kans maken op opdrachten van de gemeente Zoetermeer. In de praktijk zijn er echter verschillende interpretaties bij bedrijven over hoe deze norm van 5% functioneert in de praktijk. Het College had eerder een evaluatie van SROI aan de gemeenteraad toegezegd, maar was deze toezegging niet nagekomen. Daardoor kreeg de gemeenteraad geen inzicht in de mate waarin en met welke effectiviteit SROI in Zoetermeer wordt gerealiseerd.

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP heeft de gemeenteraad het College opgeroepen om alsnog met een evaluatienotitie te komen waarin wordt ingegaan op de werking en opbrengst van SROI in de jaren 2013, 2014 en 2015, de kwaliteit en opvolging van de SROI-resultaten na het winnen van een aanbestedingstraject en de wijze waarop de gemeente de invulling van de SROI-activiteiten handhaaft. Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft het gemeentebestuur het onderzoeksbureau Panteia ingehuurd.

Panteia heeft geconstateerd dat de gemeente Zoetermeer in toenemende mate SROI toepast bij inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is. Zo moet de gemeente Zoetermeer de communicatie en terugkoppeling tussen de verschillende partijen te verbeteren. SROI moet ook beter verankerd worden in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast moet de gemeente Zoetermeer de regionale samenwerking op SROI-gebied uitbreiden en jaarlijks rapporteren over de effecten.

De ChristenUnie-SGP fractie is blij met het uitgevoerde onderzoek en hoopt dat het gemeentebestuur de aanbevelingen spoedig overneemt.

« Terug

Reacties op 'Verbeterkansen voor social return bij inkoop en aanbestedingen (SROI) gemeente Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.