Presentatie in verkiezingskrant: wat vindt CU-SGP belangrijk in Zoetermeer?

Verkiezingskrantdinsdag 18 maart 2014 07:34

Op woensdag 19 maart komt de politiek dichterbij dan ooit. Beslissingen van de gemeenteraad hebben invloed op u, op uw familie, vrienden en buren. Wilt u het beste voor u en de samenleving om u heen, dan is op 19 maart de ChristenUnie-SGP de partij voor u.

Wij geloven in Zoetermeer
De ChristenUnie-SGP weegt eerlijk belangen af van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en gelooft in de Zoetermeerse samenleving. Wij voelen ons aangesproken door de opdracht uit de Bijbel: ‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ Die Bijbeltekst zet ons aan tot handelen. We geven graag enkele voorbeelden.

Wij geloven in omzien naar elkaar
De afgelopen jaren zijn ook voor veel mensen in Zoetermeer zwaar geweest. Werkloosheid grijpt ook hier om zich heen. Vaak komt een ongeluk nooit alleen en volgen geldzorgen en schulden. De voedselbank kampt zelfs met wachtlijsten. Deze problemen lossen we alleen op als we gezamenlijk de schouders eronder zetten. Mensen die moeilijk aan werk komen, moeten door de gemeente actief geholpen worden. Een uitkering is maar een tijdelijke oplossing. De gemeente moet voorkomen dat mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. Belangrijk is dat mensen weer zo veel mogelijk aan het werk gaan. Ondernemers vervullen daarbij een belangrijke taak. Zij kunnen ook in Zoetermeer het verschil maken.

Wij geloven in maatschappelijk verantwoord ondernemen
De crisis biedt ook kansen. De ChristenUnie-SGP zet zich daarom in voor duurzaam ondernemerschap. Zoetermeer vergrijst de komende jaren, maar kan daarvan profiteren. De ChristenUnie-SGP wil dat bedrijven in de zorgsector meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast willen we dat schoolverlaters leerwerkplekken aangeboden krijgen, zodat ze alsnog een tweede kans krijgen, onder aantrekkelijke voorwaarden voor het bedrijfsleven. Maatschappelijk ondernemen wordt daarmee beloond. Het gemeentebestuur kan daar direct naar handelen. Door eerder rekeningen te betalen, waar mogelijk regels schrappen, vergunningstrajecten versnellen en aanbestedingen toegankelijker maken voor het MKB.

Wij geloven in een betrouwbare overheid
Het vertrouwen in de gemeente heeft de afgelopen jaren schade opgelopen. Het optreden van het gemeentebestuur rondom het Sterigenics-schandaal is niet goed te praten. En uitglijders, zoals bij de platanen- kap in Seghwaert en de moskee, mogen niet meer voorkomen. Het is belangrijk om de bestuurscultuur regelmatig te peilen om te kunnen beoordelen of er verbeteringen gerealiseerd worden. Daarnaast moet het gemeentebestuur burgers meer betrekken bij de besluitvorming.

Wij geloven in regels voor iedereen
Maar soms ben je uitgepraat met elkaar. Bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag door criminaliteit, vernieling of overlast. De ChristenUnie-SGP blijft zich sterk maken voor meer blauw op straat. Alleen dan kan krachtig worden opgetreden bij aanhoudende overlast. Het gemeentebestuur voert hierbij een zero tolerance-beleid, helemaal als het gaat om geweld tegen hulpverleners. Ouders moeten worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Dat begint bij de basis: zij hebben de taak voor morele vorming van hun kinderen.

Wij geloven in zelfstandig functionerende buurten
Ook buiten het gezin kan de veiligheid in Zoetermeer worden vergroot. Inwoners kunnen vaak zelf ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de eigen straat of wijk. De Christen-Unie-SGP vindt het daarom van groot belang dat burgers en bedrijven actief worden betrokken bij het politiewerk. Wijk en Agent Samen is hiervan een uitstekend voorbeeld. Bij aanhoudende overlast kan daarnaast cameratoezicht of een stadsmarshall worden ingezet.

Wij geloven in een groen en duurzaam Zoetermeer
Zoetermeer is ruimtelijk en groen opgezet. Dat moet zo blijven. Bij nieuwbouw moet daarom eerst worden gekeken naar de mogelijkheid tot herontwikkeling van bestaande bouw, voordat kostbaar groen wordt opgeofferd. De ChristenUnie-SGP wil dat Zoetermeer gaat behoren tot de duurzaamste steden van Nederland.

Wij geloven in welzijn en zorg voor iedereen
Er moet een balans komen tussen zorg waar inwoners recht op hebben en zorg die nodig is. Wij willen omzien naar mensen in moeilijke omstandigheden. Zo helpen wij hen om hun eigen verantwoordelijkheid weer te nemen. Waar dit niet lukt, wil de ChristenUnie-SGP adequate ondersteuning om het welzijn en de gezondheid van inwoners te bevorderen. De gemeente en de gezondheidsinstellingen zijn hierin een belangrijke schakel. Het LangeLand Ziekenhuis moet daarom behouden blijven als volwaardig basisziekenhuis.

Zie ook onze website: zoetermeer.christenunie-sgp.nl

« Terug

Reacties op 'Presentatie in verkiezingskrant: wat vindt CU-SGP belangrijk in Zoetermeer?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.