Er is zoveel meer in Zoetermeer….

woensdag 14 april 2010 22:36

Zou het de titel zijn van het nieuwe collegeprogramma? ’t Was wel heel toevallig dat twee leden van de collegepartijen PvdA als CDA dat ineens vlak na elkaar twitterden? Ze wilden zeker even weten “hoe het klonk”?

Eensgezinde oppositie
Groen Links trok onlangs een parallel tussen de collegeonderhandelingen en een soap. Nou kijk ik geen soaps, maar ik moet hen wel gelijk geven dat het toch iets aparts is. Het maakt allerlei emoties in je los. Verbazing, boosheid, ongeloof en gelatenheid. Maar we konden er soms ook om lachen, want ja, de oppositie heeft in no time de rijen gesloten en zijn eensgezind in haar optreden tegen dit megacollege. Met z’n tienen opereren we nu als de “grootste” fractie. En dat was even schrikken voor het beoogde college. Uniek was het in ieder geval wel en Zoetermeer staat er weer mee op de kaart……

Herpositioneren
Je staat ineens, letterlijk, aan de kant. Dan moet je herpositioneren na het overzien van het politieke (slag)veld. Maar dat deden wij niet alleen. Ook de andere oppositiepartijen deden dat. Hoe kun je nu als “kleine” oppositie de komende vier iets van je doelen bereiken. Zo kwamen we samen op het idee om de koppen eens bij elkaar te steken en eens af te tasten wat de nieuwe situatie ons aan kansen bood.

Dan plan je een avond en drie uur van tevoren ontvang je per email de uitnodiging van de formateur voor een besloten vergadering met de collegepartijen om aan de hand van (flarden) informatie over een paar thema’s en een artikel van de RMO (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling), te discussiëren. Informeel en zonder woordelijk verslag.  Ineens wordt zo’n avond dan natuurlijk zeer concreet. De Open Brief werd geboren.

Werden we nu pro forma uitgenodigd? Met 29 raadsleden is er altijd een ruime meerderheid in de Raad. Maar ja, ze hadden het de oppositie partijen tenslotte beloofd! En de ideeën van de oppositie kwamen natuurlijk wel van pas bij de moeizame samenstelling van het collegeprogramma. Want wat brouw je nou van alle “eisen” van vijf partijen. Iedereen dient direct zijn of haar ideologische standpunten in te leveren. Om - met alle gevoeligheden - te komen tot een grijs programma vol compromissen en waarin niemand zich meer herkend.

Persconferentie
“Wij hebben vertrouwen in elkaar, wij gaan er voor en we nemen onze verantwoordelijkheid” zei Edo Haan tijdens de persconferentie bij de introductie van het beoogde college. Nou dan ook samen actief en voortvarend aan het werk om deze zware klus te klaren.

De oppositie wacht ondertussen ………. op een concept-collegeprogramma met alle thema’s. Daarover willen wij wel als oppositiepartijen discussiëren. In de openbaarheid en met een gedegen verslag.
Maar misschien praat men momenteel onderling meer over “vertrouwen hebben”, “hoe en op welke wijze gaan we er nu voor” en “wie neemt waarvoor welke verantwoordelijkheid?” En of de streefdatum van 28 april nog wel gehaald wordt voor de installatie van het nieuwe college. Allemaal gevoeligheden.

Er is zoveel meer in Zoetermeer…….. Ja, 10 raadsleden die zich, ondanks de kleine oppositie, bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.  Om het college scherp te houden of er beleid wordt vastgesteld en uitgevoerd dat op een breed draagvlak kan rekenen van de inwoners. En waardoor de burgers weer vertrouwen krijgen in de lokale overheid.

Wij geloven namelijk dat het anders kan!

Helen du Bois

 

 

« Terug

Reacties op 'Er is zoveel meer in Zoetermeer….'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.