Jeugd en alcohol in Zoetermeer: zorgwekkende ontwikkelingen

woensdag 11 november 2009 19:19

“De jeugd heeft de toekomst”. Maar met het huidige drankmisbruik van jongeren onder de 21 jaar is deze toekomst: blijvende hersenschade. De ChristenUnie-SGP diende een motie in om een verdiepingsslag mee te geven aan het actieplan Alcohol en Drugs.

MOTIE: Jeugd en Alcohol

De raad van de gemeente Zoetermeer, in de vergadering bijeen op maandag 9 november en donderdag 12 november 2009,

Constaterende dat

 Alcohol en jeugd inmiddels een maatschappelijk vraagstuk is geworden en het drinken van alcohol op jonge leeftijd sociaal is geaccepteerd
 Het college zelf spreekt over “Jeugd en alcohol zijn in toenemende mate een gevaarlijke combinatie. Het drankgebruik onder jongeren neemt zorgwekkende vormen aan met als bekendste exces, het comazuipen”
 De Nota Gezond Zoetermeer gericht is op het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van vermijdbare ziekten
 Alcohol bij jeugd < 21 jaar ernstige en blijven hersenschade oplevert (veel en vaak drinken + vroeg beginnen)

Overwegende dat


 De voortgangsrapportage van het actieplan Alcohol en Drugs een goede richting geeft aan de aanpak van de  problemen rond jeugd met alcohol en drugs
 Het computerspel “Virtueel gezond Zoetermeer” als cultuurverandering op korte termijn geen oplossing zal bieden
 Ouders een verantwoordelijkheid hebben bij het overmatig drankgebruik van hun minderjarige kinderen. Zij geven echter met hun eigen alcoholgebruik soms ook het verkeerde voorbeeld.

Draagt het college op

 Een brede probleemanalyse c.q. verdiepingsslag te maken van het maatschappelijk vraagstuk: jeugd en alcohol
 Een aantal – mogelijk onorthodoxe – acties te bedenken, gekoppeld aan het actieplan Alcohol en Drugs, die op korte termijn ingezet kunnen worden om de meest verontrustende aspecten van overmatig alcoholgebruik terug te brengen. Cru gezegd, een anti-zuipbeleid.
 Voor de langere termijn een aantal acties bedenken – naast Virtueel gezond Zoetermeer – die een cultuurverandering in gang zetten tot een verstandig gebruik van alcohol door de jeugd
 Zonodig bestaande (succesvolle) acties te intensiveren
 De gemeenteraad voor het Voorjaarsdebat 2010 te informeren met daarbij, indien nodig een kostenoverzicht
 Een aantal mogelijkheden geven we mee:
o Zo snel als dit wettelijk mogelijk is de leeftijd voor de verkoop van alcohol verhogen van 16 > 18 jaar en daarbij ook actief voor handhaving (laten) zorgen
o Drank, sport en jeugd gaan niet samen. Besturen van sportverenigingen zouden op initiatief van de gemeente een MVO-contract moeten afsluiten over verantwoord alcoholgebruik met betrekking tot jeugd, net als de horecaondernemers. 
o Kennis over de gevaren van alcohol per doelgroep overdragen (bijv. ouders, intermediairs, sportverenigingen)
o Boete of kanskaart (gemeente Leidschendam-Voorburg) waarbij jongeren die een overtreding begaan onder invloed van alcohol, niet alleen een taakstraf krijgen maar ook een leertraject
o Gebruik van alcohol op scholen en tijdens (buitenschoolse) activiteiten (laten) verbieden
o Jaarlijks een preventieweek alcohol en drugs
o Bij het verstrekken van evenementvergunningen afspraken vastleggen over 1) verantwoord gebruik van alcohol door jeugd en 2) sportsponsoring door alcoholadverteerders
o Als gemeente niet meewerken aan alcoholreclame in haar (digitale) uitingen
o Een anti-alcoholcontract (gemeente Leek)
o Acties om ouders bewust te maken van verstandig alcoholgebruik onder jeugd

en gaat over tot de orde van de dag,

namens de fractie ChristenUnie - SGP

Helen du Bois         Klaas Schra

 

« Terug

Reacties op 'Jeugd en alcohol in Zoetermeer: zorgwekkende ontwikkelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.