Motie ChristenUnie-SGP over burgervoogd aangenomen door gemeenteraad

Homepage beeld van Burgervoogd.nl.jpgzaterdag 14 november 2020 18:58

De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het Begrotingsdebat van eerder deze maand een motie ingediend over het initiatief “burgervoogd.” Na een schriftelijke stemming is donderdag 12 november bekend geworden dat deze motie is aangenomen door de gemeenteraad!

Bij kinderen van wie de ouders niet in staat zijn ouderlijk gezag uit te oefenen kan de rechter de voogdij toekennen aan een “voogd-natuurlijk-persoon” of aan een Gecertificeerde Instelling (GI). De voogdij, in het geval van kinderen in een instelling, wordt meestal toegekend aan een professionele voogd van een GI. Deze professionele voogden staan door een hoge caseload en een enorm personeelsverloop vaak toch op afstand. Door een tekort aan voogden staan er daardoor kinderen op de wachtlijst.

De ChristenUnie-SGP fractie is van mening dat het toegevoegde waarde zou hebben als een voogd persoonlijk betrokken zou zijn bij het leven van een jongere in een instelling. Dit zou bijdragen aan de normalisering van hun leven.

Het initiatief “burgervoogd” is een wettelijke voorziening. Bij deze constructie neemt een natuurlijk persoon de voogdij over een kind op zich, in principe tot de volwassenheid. Deze burgervoogd is dan formeel en informeel bij het kind betrokken, van verjaardagen tot administratie. Het gaat meestal om een persoon die al betrokken is bij een kind dat een professionele voogd heeft.

Daarom heeft de fractie met steun van de Zoetermeerse fracties van D66, PvdA, Zo! Zoetermeer en fractie Van den Berg het gemeentebestuur verzocht om zich te verdiepen in de voor- en nadelen van deze constructie. Ook is hen gevraagd uit te zoeken of dit in Zoetermeer van toegevoegde waarde is en bevorderd kan worden. Het gemeentebestuur is verzocht om contact op te nemen met de gemeente Gouda, waar dit initiatief al wordt onderzocht na een raadsbrede motie. Het College van Burgemeester en Wethouders is verzocht aan de raad verslag uit te brengen van de bevindingen en de mogelijke acties.

Na een schriftelijke stemming is op donderdag 12 november 2020 bekend geworden dat deze motie met steun van 28 van de 38 uitgebrachte stemmen is aangenomen door de gemeenteraad van Zoetermeer. De fractie is erg blij met dit mooie resultaat!

« Terug

Reacties op 'Motie ChristenUnie-SGP over burgervoogd aangenomen door gemeenteraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.